Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

 Den 1 juli 2011 trädde lagen (2011:755) om elektroniska pengar i kraft. I den nya lagen beskrivs elektroniska pengar som ett elektroniskt förvarat penningvärde som:

  • representerar en fordran på utgivaren,
  • ges ut i utbyte mot medel i syfte att genomföra betalningstransaktioner enligt lagen (2010:751) om betaltjänster, och
  • godtas som betalningsmedel av andra än utgivaren.

Om genomsnittet av utgivna elektroniska pengar överstiger 5 miljoner euro eller motsvarande krävs tillstånd för att få driva verksamheten och bli ett institut för elektroniska pengar. Den som ger ut elektroniska pengar till ett genomsnittligt belopp som understiger 5 miljoner euro kan ansöka om att undantas från tillståndsplikt och kallas för registrerad utgivare. Banker och kreditmarknadsföretag får ge ut elektroniska pengar inom ramen för sitt befintliga tillstånd.

Ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare får också tillhandahålla betaltjänster enligt lagen om betaltjänster.

Förutsättningarna för att FI ska ge tillstånd eller undantag från tillståndsplikt att ge ut elektroniska pengar framgår av lagen om elektroniska pengar och förordningen (2011:776) om elektroniska pengar.

Ansökan ska innehålla

Vad en ansökan om att bli institut för elektroniska pengar eller registrerad utgivare ska innehålla framgår av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:49) om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare. Se även ansökningsformulär framtagna av FI under "läs mer".

Avgift

I samband med ansökan ska en avgift betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

Avgiften för prövning av en ansökan om tillstånd är 150 000 kronor.

Avgiften för prövning av ansökan om undantag från tillståndsplikt är 90 000 kronor.

Dessutom tar FI årligen ut en tillsynsavgift.

Institut för elektroniska pengar ska betala 65 000 kronor i tillsynsavgift per år.

Registrerade utgivare ska betala 26 000 kronor i tillsynsavgift per år.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom tre månader förutsatt att ansökan är fullständig och avgiften betald.

Innan du skickar handlingar till oss

Så här underlättar du vår handläggning och undviker att vi tolkar information fel.

Lämna material till FI – struktur, filformat och skydd av information

 

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår
  • Handläggningen påbörjas först efter att avgiften är betald
  • Betala till FI:s bankgiro 5050-6922
  • Ange alltid FI:s diarienummer som referens
  • Vid betalning från utlandet, använd vårt kontonummer (IBAN) SE3312000000012810104549 hos Danske Bank med BIC-kod DABASESX.
 
xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7_tww%s%tlyo7^zvl5%ttww%s%tlyo7Pwpv%t}zyt%svl5{pyrl}7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp