Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Ett företag som vill bedriva försäkringsrörelse måste först få ett tillstånd av FI enligt försäkringsrörelselagen (SFS 2010:2043). Tillstånd kan ges till ett försäkringsaktiebolag, ett ömsesidigt försäkringsbolag eller en försäkringsförening. Ett svenskt försäkringsföretag kan även bedriva försäkringsrörelse i andra EES-länder. Försäkringsföretaget måste anmäla till FI innan den gränsöverskridande verksamheten påbörjas. För utförligare information om tillstånd och gränsöverskridande verksamhet se länkarna till vänster.

Utöver ovan nämnda försäkringsföretag finns även understödsföreningar, som bildades enligt äldre rätt. Understödsföreningarna ägnar sig åt inbördes bistånd för medlemmarna, t.ex. en yrkesgrupp, utan att bedriva affärsmässig försäkringsrörelse. Vanliga ersättningar i understödsföreningar är pensioner, sjukförmåner eller begravningshjälp. Enligt nu gällande lag ska understödsföreningarna avvecklas på sikt.

Ett försäkringsföretag ska ha en eller flera aktuarier som ansvarar för de försäkringstekniska beräkningarna. Villkoren för att få tjänstgöra som en ansvarig aktuarie vid ett försäkringsföretag regleras i FI:s föreskrifter. Föreskrifterna innehåller bland annat krav på matematisk-statistisk utbildning och relevant praktisk erfarenhet.

FI:s föreskrifter finns på denna webbplats under rubriken Regler. Lagar och förordningar i fulltext finns i riksdagens databas. Se länkar nedan.

Det pågår ett arbete med nya försäkringsrörelseregler inom EU och EES, det s.k. Solvens 2-regelverket. För närvarande förväntas de nya reglerna träda ikraft fullt ut tidigast 1 januari 2015.

Lämna material till FI

Så här underlättar du vår handläggning och undvikar att vi tolkar information fel.

Lämna material till FI – struktur, filformat och skydd av information

 
xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp