Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag samt vissa fondbolag ska följa lagstadgade kapitaltäckningsregler i enlighet med lag 2006:1371 om kapitaltäckning och stora exponeringar samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar.

De nya reglerna trädde i kraft 1 februari 2007. Därmed införlivas EU-reglerna och den så kallade Basel 2-överenskommelsen i svensk rätt.

Den nya kapitaltäckningslagen ger företagen fler möjligheter att välja mellan olika metoder när de beräknar storleken på den kapitalbas som behövs för att möta de kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker som företagen har. Ju mer riskkänslig en metod är desto bättre bild ger den av riskerna i verksamheten.

De nya kapitaltäckningsreglerna innebär att företagen ska ha fungerande riskhanteringssystem för att kunna överblicka riskerna i verksamheten. De ska regelbundet offentliggöra information om sina finansiella förhållanden.

Lämna material till FI

Så här underlättar du vår handläggning och undvikar att vi tolkar information fel.

Lämna material till FI – struktur, filformat och skydd av information

 
xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp