Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

En pensionsstiftelse är en stiftelse med uppgift att trygga arbetsgivares pensionsåtagande. Vid bristande betalningsförmåga hos arbetsgivaren kan stiftelsens tillgångar tas i anspråk. Dessa måste därför vara placerade på ett aktsamt sätt.

Från och med 1 januari 2006 delas tillsynen över pensionsstiftelser (enligt 9a § i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.) mellan Finansinspektionen och länsstyrelserna. Den stiftelserättsliga tillsynen ligger kvar på länsstyrelserna, men nytt är att FI står för den finansiella tillsynen.

FI:s uppgifter är att:

 • ha pensionsstiftelser i sitt företagsregister
 • ledningspröva styrelseledamöter och suppleanter
 • granska stiftelsens placeringsriktlinjer
 • ha möjlighet att meddela anmärkningar på förvaltningen
 • kunna förelägga en stiftelse som inte följer bestämmelserna om placeringsriktlinjer.

Avgifter

 • Pensionsstiftelsen ska betala en årlig tillsynsavgift på 10 000 kronor till FI.
 • För varje anmälan om ledningsprövning tar FI ut en avgift på 15 000 kronor.
 • För medgivande för pensionsstiftelse att inte längre tillämpa de regler som anges i 9 a § första stycket (31 § femte stycket) i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelser ska en avgift på 6 500 kronor betalas till FI.

Nytt för pensionsstiftelser från 2006

 • Placeringsriktlinjer, i enlighet med FFFS 2011:16, ska lämnas in till FI senast när de börjar användas och när de ändras. Eventuella befintliga dispenser som avser kapitalplaceringar ska stiftelsen sända in till FI för bedömning.
 • Om stiftelsen avser att driva verksamhet utanför Sverige, så kallad gränsöverskridande verksamhet, ska stiftelsen meddela detta skriftligen till FI.
 • Vidare finns det vägledningsdokument om ledningsprövning som gäller pensionsstiftelser.

Föreskrifter och allmänna råd

Följande föreskrifter och allmänna råd gäller från och med januari 2006 helt eller delvis för pensionsstiftelser:

 • FFFS 1998:22 Etiska frågor
 • FFFS 2005:1 Styrning och kontroll av finansiella företag
 • FFFS 2011:17 Eurokurs
 • FFFS 2009:3 Ägar- och ledningsprövning
 • FFFS 2011:16 Placeringsriktlinjer
 • FFFS 2006:2 Ändrade informationsföreskrifter

Innan du skickar handlingar till oss

Så här underlättar du vår handläggning och undviker att vi tolkar information fel.

Lämna material till FI – struktur, filformat och skydd av information

 

Fakta betalningsrutin

 • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer
 • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår
 • Handläggningen påbörjas först efter att avgiften är betald
 • Betala till FI:s bankgiro 5050-6922
 • Ange alltid FI:s diarienummer som referens
 • Vid betalning från utlandet, använd vårt kontonummer (IBAN) SE3312000000012810104549 hos Danske Bank AB med BIC-kod DABASESX.
 
xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7_tww%s%tlyo7^zvl5%ttww%s%tlyo7[py%stzy%s%s%ttq%tpw%sp}7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp