Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Fysiska och juridiska personer som vill ägna sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning eller annan finansiell verksamhet betecknas som finansiella institut. Dessa ska registrera sin verksamhet hos FI enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet.

 • Valutaväxling är yrkesmässig handel med utländska sedlar och mynt samt resecheckar utställda i utländsk valuta. Om valutaväxling erbjuds på annat sätt än att kunden växlar kontanter och får kontanter tillbaka omfattas verksamheten även av lagen (2010:751) om betaltjänster, se mer under länken ”Betaltjänster” nedan.
 • Annan finansiell verksamhet är yrkesmässig verksamhet, som huvudsakligen består i att utföra en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap 1 § punkterna 2, 3, och 5–12 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. 

Anmälan behöver inte göras av

 • företag som avses i 1 kap. 2 § 1-3, 6, 17 och 20 lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och
 • fysiska eller juridiska personer som driver försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling.


FI har endast tillsyn över de finansiella institutens efterlevnad av penningtvättsregelverken, men gör i samband med ansökan (och därefter årligen) en prövning av ägare och ledning. Ändringar i ledning eller ägare ska anmälas till FI.

Avgifter

En avgift på 15 000 kronor för fysisk person eller 28 000 kronor för juridisk person ska betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

FI tar därefter ut en årlig tillsynsavgift som för närvarande är 3 000 kronor för fysisk person och 13 000 kronor för juridisk person.

Handläggningstid

FI fattar beslut om registrering inom 90 dagar förutsatt att anmälan är fullständig och avgiften betald.

Övrig information

 • Av bolagsordningens/stadgarnas verksamhetsbeskrivning ska det framgå att företaget bedriver valutaväxling eller annan finansiell verksamhet. Bolagsordning/stadgar registreras hos Bolagsverket.
 • Svenska finansiella institut som är juridiska personer ska årligen, dock senast den 30 juni, lämna FI uppgifter om ägares kvalificerade innehav i enlighet med FFFS 2011:14.

Innan du skickar handlingar till oss

Så här underlättar du vår handläggning och undviker att vi tolkar information fel.

Lämna material till FI – struktur, filformat och skydd av information

 

Fakta betalningsrutin

 • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer
 • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår
 • Handläggningen påbörjas först efter att avgiften är betald
 • Betala till FI:s bankgiro 5050-6922
 • Ange alltid FI:s diarienummer som referens
 • Vid betalning från utlandet, använd vårt kontonummer (IBAN) SE3312000000012810104549 hos Danske Bank med BIC-kod DABASESX.
 
xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7_tww%s%tlyo7^zvl5%ttww%s%tlyo7alw%u%tl%vl%xwl}p5pwwp}5lyyly5qtyly%stpww5%vp}v%slxsp%t7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp