Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

FI:s barometrar presenterar sammanställningar av inrapporterade data från företag som står under tillsyn. Uppgifterna är sammanställda för grupper av företag och beskriver utvecklingen under den närmast föregående tidsperioden.

Kreditmarknadsbarometern kommer kvartalsvis och Försäkringsbarometern kommer halvårvis. 

xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp