Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Försäkringsbarometern beskriver försäkringsföretagens finansiella styrka. Den ges ut halvårsvis och bygger den solvens- och trafikljusrapportering som försäkringsföretag är skyldiga att lämna till FI varje kvartal.

Inrapporterad information om enskilda företag omfattas av sekretess, därför redovisas statistiken i barometern för grupper av försäkringsföretag.

En utförligare presentation av Försäkringsbarometern finns i kapitlet "Om försäkringsbarometern" som finns i varje barometer.


xltw%tzEmp}%ttw6%suzzKqt6%spmp}%ttw6%suzzKqt6%spxltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp