Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Kapitalbarometern innehåller statistik och annan information om hur företag skaffar kapital genom emissioner av aktier och andra finansiella instrument på den svenska kapitalmarknaden. Kapitalbarometern innehåller även information om uppköp av noterade företag.

Informationen kommer från de prospekt och erbjudandehandlingar som FI godkänner när ett företag vill ta upp kapital från allmänheten på exempelvis aktiemarknaden eller när ett noterat företag köps upp. För närvarande kommer inte Kapitalbarometern ut.


xltw%tzEns}t%s%ttyl6{wzzxKqt6%spns}t%s%ttyl6{wzzxKqt6%spxltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp