Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Kreditmarknadsbarometern beskriver utvecklingen i banker, bolåneföretag, kreditmarknads- och värdepappersbolag. Analysen bygger på de uppgifter som finansiella företag under tillsyn är skyldiga att rapportera till FI.

Kreditmarknadsbarometern består av tre delar: 

  • intjäning med uppgifter om resultat, avkastning, intäktskällor och marginaler
  • kreditrisk om utlåning, osäkra lånefordringar, kreditförluster och överbelåning
  • kapital med uppgifter om kapitaltäckningskvot och primärkapitalkvot

Kreditmarknadsbarometern publiceras varje kvartal och omfattar drygt trehundra företag.


 
xltw%tzE}l{{z}%tp}tyrKqt6%sp}l{{z}%tp}tyrKqt6%spxltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp