Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Finansinspektionen har delegerat till Aktiemarknadsnämnden (AMN) rätten att fatta beslut i följande ärenden:

  • Förlängning av tidsfristen för upprättande och ansökan om godkännande av erbjudandehandling
  • Dispens från budplikt
  • Dispens från bestämmelserna om försvarsåtgärder
  • Tolkningsbesked om budplikt eller försvarsåtgärder

Överklagan

AMN:s beslut kan överklagas hos FI av den som beslutet angår, om beslutet har gått honom eller henne emot.

Överklagandet ska göras skriftligt. I skrivelsen ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring som begärs. Skrivelsen med överklagandet ska ha kommit in till AMN inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Om beslutet överklagas av annan än sökanden, ska överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från det att beslutet offentliggjordes.

xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7_tww%s%yy7Zqqpy%twtrl5%u{{vz{7QT%s5opwprp}tyr5%ttww5LXY7xltw%tzExl}tl6%slx%upw%s%szyKqt6%spxl}tl6%slx%upw%s%szyKqt6%spxltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp