Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

FI ska på uppdrag av regeringen övervaka bankernas och bolåneföretagens anpassning till ökade kapitaltäckningskrav. I uppdraget ingår att:

  • Granska vilka effekter kreditföretagens anpassning får för kreditgivning till företag och hushåll, inklusive bolånemarginaler.
  • Följa kreditföretagens räntesättning och även ställa den i relation till upplåningskostnader för olika löptider.

FI:s rapport Bankernas räntor och utlåning kommer kvartalsvis under 2012.

FI har tidigare skrivit om bankernas räntor och utlåning i rapporterna Effekterna av de statliga stabilitetsåtgärderna.


 
xltw%tzExlry%u%s6vl}w%s%szyKqt6%spxlry%u%s6vl}w%s%szyKqt6%spxltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp