Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

2016-02-03

FI anser att en oberoende rådgivning skulle fylla en viktig roll på sparandemarknaden, där konsumenter har ett stort informationsunderläge gentemot producenter av sparprodukter och samtidigt får ta ett allt större ansvar över sin ekonomiska framtid.

Den rådgivning som erbjuds i dag styrs dock av andra incitament än vad som är bäst för kunden. Framför allt handlar det om provisioner från produktföretag och FI förespråkar därför ett förbud mot alla provisioner i samband med investeringsrådgivning, portföljförvaltning och förmedling av livförsäkringar med sparandeinslag.

Eftersom FI i den löpande tillsynen har sett problem med provisionsstyrd rådgivning under flera år har FI under de senaste åren också gjort ett antal branschövergripande undersökningar och kartläggningar av provisionsintäkter och distribution av sparprodukter. Syftet med den här rapporten är att presentera slutsatserna från FI:s analys av konsekvenserna av ett brett provisionsförbud.

xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7_tww%s%yy7]l{{z}%tp}7Wt%s%tly7P%t%t5yzo%vlyotr%t5%s%tpr5qz}5py5ml%t%t}p5%s{l}lyopxl}vylo7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp