Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Finansinspektionen har tillsyn över 2 000 företag.

Att kontrollera alla företag och ägare på samma sätt skulle bli orimligt dyrt för samhället. FI:s tillsyn bygger därför på tydliga och genomtänkta prioriteringar.
 
Stort ansvar på företagen
De lagar och regler som utvecklats för finansmarknaden lägger ett stort ansvar på företagen själva att motverka osund verksamhet och risker mot stabiliteten. Företagens styrelser har det yttersta ansvaret. Deras revisorer ska granska ledning och styrelse och påtala brister.
 
FI:s riskbedömningar
FI:s bedömning av aktuella risker utgår från läget på finansmarknaderna och i det finansiella systemet i stort. Det finns ett starkt samband mellan den allmänna ekonomiska utvecklingen och störningar och problem på finansmarknaden.

Utifrån detta görs en bedömning av risk i olika finansiella verksamheter och av hur stor negativa påverkan andra företag, konsumenterna och skattebetalarna. Läget stäms av efter ett halvår eller tidigare vid behov.
 
Löpande analys
Det kan även uppstå problem som inte har direkt koppling till utvecklingen i makroekonomin, till exempel i enskilda företag. Därför följer FI fortlöpande företagens styrning och riskhantering, kapitalsituation, produkter och uppträdande mot kunder.

Dels analyserar vi uppgifter som företagen måste rapportera in till FI, dels gör vi undersökningar på eget initiativ, genom stickprov eller att vi fått kännedom om missförhållanden.

Läs mer
Dokument Extern länk
xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7_tww%s%yy7^l5l}mp%tl}5QT5xpo5%ttww%s%yy7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp