Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Tillsynsmyndigheter i flera länder samarbetar i så kallade tillsynskollegier om tillsynen av företag som verkar över landsgränserna.

Finansinspektionen är ordförande i de tillsynskollegier som skapats för de de svenska banker som har betydande utländska verksamheter. Ordförandelandet ansvarar för att att koordinera tillsynen med tillsynsmyndigheterna i de andra länderna. 


Sanktioner

FI säkerställer förtroendet för finansmarknaden genom att ingripa mot företag som inte sköter sig.

FI straffar

  • finansiella företag som inte gör rätt
  • alla som bryter mot regler för informationsgivning och handel på värdepappersmarknaden.

Vi ingriper också mot företag som bedriver finansiell verksamhet utan tillstånd.

 
xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp