Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

En person i ledande ställning hos en emittent ska inte genomföra några transaktioner för egen räkning eller för tredje persons räkning, direkt eller indirekt, avseende aktier eller skuldinstrument som emitterats av den emittenten eller derivat eller andra finansiella instrument som är kopplade till dessa, under en stängd period på 30 kalenderdagar före offentliggörandet av en delårsrapport eller en bokslutskommuniké som emittenten är skyldig att offentliggöra i enlighet med

  • bestämmelserna på den handelsplats där emittentens aktier är upptagna till handel, eller
  • nationell rätt.

En emittent kan under vissa omständigheter tillåta en person i ledande ställning hos denne att handla för egen räkning eller för tredje parts räkning under en stängd period.

Finansinspektionen tar ut en straffavgift av den som överträder handelsförbudet.


 

Beslut om straffavgift för insynspersoner som bryter mot handelsförbudet publiceras inte på grund av personuppgiftslagen.

xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp