Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Finansinspektionen ingriper när information inte offentliggörs enligt de regler som gäller på värdepappersmarknaden. Det handlar om större ägarförändringar, offentliga uppköp, prospekt, insiderinformation och annan kurspåverkande information. Vi beslutar om straffavgifter i vissa fall och meddelar förelägganden av olika slag.


 

Beslut om sanktioner mot privatpersoner publiceras inte på grund av personuppgiftslagen.

FI anmäler misstänkt marknadsmissbruk till åklagare på Ekobrottsmyndigheten.

FI håller på att se över de nuvarande riktlinjerna för avgifter (se länkarna nedan) med anledning av de ändringar som har genomförts i 2004 års öppenhetsdirektiv och de följdändringar som trädde i kraft i svensk rätt den 1 februari 2016.

xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp