Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

2016-03-02

Försäkringsbranschens arbete för att ge konsumenter bättre information om flytträtt för pensionssparande börjar närma sig målet. Sedan 1 januari i år ska bolagen följa en ny rekommendation. Ett regelrätt jämförpris för flytt av pensionsmedel ligger något längre fram i tiden. Men från april kan ett jämförpris för nyteckning av kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring bli verklighet.

Det skriver FI i en lägesrapport om hur arbetet gått, som lämnades till regeringen den 1 mars.

Tanken är att konsumenter som vill flytta sitt pensionskapital ska få tillgång till begriplig information för att kunna jämföra den gamla och den nya placeringen. Uppgifter som ska ingå är nivån på risken, avgiftsuttag och storlek på flyttavgiften.

Uppdraget till FI att verka för en överenskommelse inom livförsäkrings- och pensionsbranschen om att lämna sådan information lämnades i juni 2014. Sedan dess har ett arbete med att ta fram en branschstandard skett under branschorganisationen Svensk Försäkrings ledning, med FI som medlem i en styrgrupp.

I november 2015 kunde FI rapportera att branschstandarden var färdig och att en rekommendation om att använda den skulle börja gälla från 1 januari 2016.

I detta ingår bland annat en mall som visar vilka uppgifter som ska lämnas om nuvarande försäkring och den nya försäkring som föreslås. En ordlista och en likartad uppställning ska underlätta jämförelser. Från den 1 januari i år ska försäkringsbolagen ha rutiner för att kunna ta fram sådana faktablad.

Liksom i lägesrapporten i november konstaterar FI att en fråga kvarstår att lösa: införandet av ett jämförpris – en motsvarighet till Norman-beloppet för fonder. För detta arbete har Konsumenternas försäkringsbyrå anlitats.

Ett första steg blir att ta fram ett jämförpris för nytecknad försäkring, mer specifikt för kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring. Detta skulle kunna lanseras i april i år. Målet är att täcka in övriga produktområden (privat pensionsförsäkring, individuell tjänstepension och kapitalförsäkring) och även flytt av pensioner till årets slut.

FI betonar att ett jämförpris är en viktig del i det hela och framhåller att det är värdefullt att utvecklingsarbetet kan fortsätta samordnas av Konsumenternas försäkringsbyrå, som arbetat framgångsrikt med liknande avgifts- och kostnadsjämförelser tidigare.

FI kommer att lämna en ny lägesrapport till regeringen innan årets slut.

xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7_tww%s%yy7^v}t%vpw%sp}7Wt%s%tly7Ml%t%t}p5tyqz}xl%ttzy5zx5qw%y%t%t}l%t%t5qz}5{py%stzy%s%s{l}l}p5{l5%vlr7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp