Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

2016-01-08

FI genomför nu en enkät med ett urval unga vuxna (18–24 år).

Resultatet av enkäten kommer att presenteras i vår och kunskaperna kommer att användas inom Finansinspektionens uppdrag att arbeta med finansiell folkbildning. Enkätarbetet inleddes med en kvalitativ fokusgruppsintervju för att fånga upp ungas syn på privatekonomi och de kunskaper som de tycker att de behöver och om de upplever att de har dem.

Undersökningen genomförs av undersökningsföretaget Markör med hjälp av telefonintervjuer. Cirka 1 000 personer kommer att kontaktas.

Ansvarig för enkäten på Finansinspektionen är projektledare Therese Wieselqvist Ekman.

xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7_tww%s%yy7^v}t%vpw%sp}7Wt%s%tly7QT5rpyzxqz}5y%u5py5pyvl%t5xpo5p%t%t5%u}%vlw5%uyrl5%v%u%xyl59C:=5l}7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp