Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

2016-01-22

Finansinspektionen bryter ur personalavdelningen ur verksamhetsområde Administration och bildar en stab för HR-frågor. Syftet är att få ett tydligare fokus på de utmaningar som en växande organisation måste hantera, t ex kompetensutveckling och -försörjning. Personalchef Linda Ullman kommer att ingå i FI:s ledningsgrupp.

För att säkerställa ett fortsatt fokus på att behålla och utveckla FI:s personal har FI:s styrelse tagit beslut om att lyfta ur personalavdelningen ur verksamhetsområde Administration och personal och istället inrätta en HR-stab. Personalchefen sitter med i FI:s ledningsgrupp.

Samtidigt sker även följande förändringar när det gäller FI:s rapporteringsvägar. Verksamhetsområdena Bank, Marknader, Försäkring och Konsumentskydd samt staberna för Juridisk samordning och Ekonomisk analys rapporterar till generaldirektören. Kommunikationsstaben, HR-staben och verksamhetsområde Administration kommer att från och med 1 februari att rapportera till biträdande generaldirektören.

– Finansinspektionen har de senaste åren vuxit mycket. Detta tillsammans med en relativt hög personalomsättning gör det nödvändigt för oss som myndighet att arbeta aktivt med dessa frågor. Med HR-staben direkt representerad i ledningsgruppen kommer vi ha bättre förutsättningar att hantera dessa frågor, säger Erik Thedéen, generaldirektör.

Förändringarna gäller från och med den 1 februari 2016.

xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7_tww%s%yy7^v}t%vpw%sp}7Wt%s%tly7QT5%s%tl}vp}5wpoytyr%sr}%u{{py57xltw%tzE*(%tt%twpHxltw%tzE*(%tt%twpHxltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp