Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

2016-03-21

Nordea Bank AB (Nordea) har ansökt om Finansinspektionens tillstånd att verkställa fusionsplaner som innebär att de helägda dotterbolagen Nordea Bank Norge ASA, Nordea Bank Finland Abp och Nordea Bank Danmark A/S fusioneras med Nordea.

Den verksamhet som i dag bedrivs i de nordiska dotterbankerna är tänkt att fortsättningsvis bedrivas i huvudsak genom filialer i respektive land i stället för i de nuvarande dotterbolagen. Viss verksamhet avses även fortsättningsvis bedrivas genom dotterbolag i respektive land (hypoteksinstitut).

Finansinspektionen kommer bland annat pröva att bolagens borgenärer (fordringsägarna, däribland insättarna) tillförsäkras en betryggande säkerhet. Finansinspektionen kommer även pröva fusionsansökan utifrån allmänintresset.

Finansinspektionen avser lämna besked i tillståndsfrågorna före sommaren 2016.

xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7_tww%s%yy7^v}t%vpw%sp}7Wt%s%tly7Yz}opl5ly%szvp}5zx5%ttww%s%tlyo5l%t%t5%swl5tsz{5%styl5yz}ot%svl5oz%t%tp}mlyvp}7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp