Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

2015-12-30

Från den 1 januari 2016 gäller att betalning av tillståndsärenden görs först efter att FI skickat ut handläggarbrev med betalningsinformation. Dessutom avgiftsbeläggs nya ärendeslag enligt den uppdaterade försäkringsrörelselagen medan inaktuella ärendeslag tas bort.
De uppgifter om avgifter som finns på fi.se kommer att uppdateras vid årsskiftet, men går redan i dag att se i förordning (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen (se länk nedan).

xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7_tww%s%yy7^v}t%vpw%sp}7Wt%s%tly7Y%y5mp%tlwytyr%s}%u%tty5%ttww%s%tlyo%sl}pyopy5zns5y%yl5l}pyop%swlr5qz}%slv}tyr%sqz}p%tlr7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp