Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

2016-02-15

Regeringen har utsett Marianne Eliason till ny ledamot i Finansinspektionens styrelse.

Marianne Eliason är före detta justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen och har jobbat i Regeringskansliet i många år, till exempel som chef för Justitiedepartementets enhet för stats- och förvaltningsrätt och som rätts- och expeditionschef på Kulturdepartementet.

Hon har också haft ett flertal utredningsuppdrag och är för närvarande bland annat ordförande i kommittén om insyn i finansiering av partier.

xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7_tww%s%yy7^v}t%vpw%sp}7Wt%s%tly7Y%y5wpolxz%t5t5QT%s5%s%t%y}pw%sp7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp