Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Finansinspektionen (FI) övervakar att marknaden följer marknadsmissbruksförordningen (Mar) och marknadsmissbrukslagen.

Enligt Mar är börser, MTF:er och personer som yrkesmässigt genomför transaktioner skyldiga att rapportera till FI om de upptäcker handelsorder eller transaktioner som kan antas ha samband med insiderhandel, marknadsmanipulation eller olagligt röjande av insiderinformation, eller försök till detta. I enlighet med marknadsmissbrukslagen lämnar FI ärendena vidare till åklagare på Ekobrottsmyndigheten (EBM) som startar brottsutredning. FI kan på eget initiativ eller efter tips inleda undersökningar av handeln på värdepappersmarknaden.

Följande brott definieras i marknadsmissbrukslagen:

  • insiderbrott
  • obehörigt röjande av insiderinformation
  • otillbörlig marknadspåverkan
  • utebliven rapportering av misstänkt marknadsmissbruk

Sekretess

Vid förundersökningar i brottmål gäller alltid sekretess för att utredningen inte ska försvåras, till exempel genom att någon försöker dölja eller förstöra bevis. Bestämmelser om sekretess vid förundersökning i brottmål finns i Offentlighets- och sekretesslagens 18:e kapitel.

xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7_tww%s%yy7^%tl%tt%s%ttv7Xl}vylo%sxt%s%sm}%uv7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp