Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Finansinspektionen övervakar att marknaden följer marknadsmissbrukslagen.

Enligt marknadsmissbrukslagen är börser, marknadsplatser, värdepappersföretag och banker skyldiga att rapportera till FI om de upptäcker transaktioner som kan antas ha samband med insiderbrott eller otillbörlig marknadspåverkan. FI lämnar ärendena vidare till åklagare på Ekobrottsmyndigheten (EBM) som startar brottsutredning.

FI kan även på eget initiativ eller efter tips även inleda undersökningar av handeln på värdepappersmarknaden. Sedan 2004 har EBM ansvar för insiderutredningar – tidigare var ansvaret delat med Finansinspektionen.

Följande brott definieras i marknadsmissbrukslagen:

  • insiderbrott
  • obehörigt röjande av insiderinformation
  • otillbörlig marknadspåverkan
  • utebliven rapportering av misstänkt marknadsmissbruk

Sekretess

Vid förundersökningar i brottmål gäller alltid sekretess för att utredningen inte ska försvåras, till exempel genom att någon försöker dölja eller förstöra bevis. Bestämmelser om sekretess vid förundersökning i brottmål finns i Offentlighets- och sekretesslagens 18:e kapitel.

xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7_tww%s%yy7^%tl%tt%s%ttv7Xl}vylo%sxt%s%sm}%uv7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp