Diary registerAdvanced search

Senast diarieförda ärenden

DateDiary numberSender / RecipientTitleUnit
1/16/201818-1247LYXOR MSCI WORLD UCITS ETFÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet 2009/65/CEMarknadsuppföranderätt
1/16/201818-1246Franklin Templeton Investment FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
1/16/201818-1245Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETFÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet 2009/65/CEMarknadsuppföranderätt
1/16/201818-1244LYXOR CAC 40 (DR) UCITS ETFÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet 2009/65/CEMarknadsuppföranderätt
1/16/201818-1243JSS InvestmentfondsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
1/16/201818-1242Comgest Growth PlcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
1/16/201818-1241Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), SpanienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (GBP) H 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
1/16/201818-1240Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), SpanienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (USD) G 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
1/16/201818-1239Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), SpanienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (EUR) C 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
1/16/201818-1238Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), SpanienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - LYNX DYNAMIC 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
1/16/201818-1237Organisme pour le Registre des intermédiaires en assurances (ORIAS), FrankrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - ARESA 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
1/16/201818-1236Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), TysklandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Manager Assecuranzmakler Compagnie GmbH 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
1/16/201818-1235Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), TysklandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - SPEDITIONS-ASSEKURANZ Versicherungsmakler GmbH 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
1/16/201818-1234Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), TysklandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Manager Assecuranzmakler Compagnie GmbH 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
1/16/201818-1233Sveriges AdvokatsamfundBegäran om yttrandeBankrätt
1/16/201818-1232Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), TysklandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - DR - WALTER Versicherungsmakler GmbH 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
1/16/201818-1231Nasdaq Stockholm AktiebolagInformation om verksamheten - årsakt 2018Prospekt och redovisning
1/16/201818-1230Förfrågan om inkassoverksamhetKonsumentkontakt
1/16/201818-1229Förfrågan om krav på LEIKonsumentkontakt
1/16/201818-1228Förfrågan om prospektreglerProspekt och redovisning
1/16/201818-1227Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), SpanienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (NOK) B 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
1/16/201818-1226Svenska Bostadsfonden Management ABAvregistrering av fondMarknadsuppföranderätt
1/16/201818-1225Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), SpanienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
1/16/201818-1224Red Flag ABReviderad verksamhetsplanMarknadsuppföranderätt
1/16/201818-1223Undersökning om marknadsmissbrukMarknadstillsyn
1/16/201818-1222Svea Ekonomi ABInformation om verksamheten - årsakt 2018Tillsyn medelstora och små banker
1/16/201818-1221Nordea Bank ABAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
1/16/201818-1220Finanstilsynet, DanmarkEnkät - interna modeller för kreditriskBankpolicy och kreditriskmodeller
1/16/201818-1219PersonalaktHR
1/16/201818-1218FinansinspektionenDelegering av beslutanderätt, arbetsuppgifter och internbudget inom område Marknader – årsakt 2018Marknadstillsyn
1/16/201818-1217PersonalaktHR
1/16/201818-1216PersonalaktHR
1/16/201818-1215PersonalaktHR
1/16/201818-1214Information från marknadenMarknadstillsyn
1/16/201818-1213Hoist Finance AB (publ)Medgivanden rörande kapitalbasenBankrätt
1/16/201818-1212Rapport om väsentlig händelseMarknadsuppföranderätt
1/16/201818-1211Consector ABAvregistrering av vissa tillståndMarknadsuppföranderätt
1/16/201818-1210Central Bank of IrelandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - DMS Investment Management Services(Europe) LimitedMarknadsuppföranderätt
1/16/201818-1209Länsstyrelsen StockholmInformation om registrering av pensionsstiftelse i stiftelseregistretFörsäkringsrätt
1/16/201818-1208Stockwik Förvaltning ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
1/16/201818-1207FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som junior riskexpert till avdelningen Kredit- och operativa risker, område BankHR
1/16/201818-1206Svensk Kärnbränslehantering ABAnsvarsförsäkring för Svensk Kärnbränslehantering ABFörsäkringsrätt
1/16/201818-1205Sveriges AdvokatsamfundBegäran om yttrandeProspekt och redovisning
1/16/201818-1204Förfrågan om klagomålsfunktionenKonsumentkontakt
1/16/201818-1203FinansinspektionenTal och artiklar - årsakt 2018Kommunikation
1/16/201818-1202Anmälan om misstänkt regelöverträdelseKonsumentkontakt
1/16/201818-1201FinansinspektionenPressmeddelanden - årsakt 2018Kommunikation
1/16/201818-1200SBAB Bank AB (publ)Ändring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
1/16/201818-1199SBAB Bank AB (publ)Ändring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
1/16/201818-1198SSgA SPDR ETFs Europe I plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
1/16/201818-1197FinansinspektionenTillsynskommitté för verksamhetsområde Marknader - årsakt 2018Marknader
1/16/201818-1196Anmälan om misstänkt regelöverträdelseKonsumentkontakt
1/16/201818-1195RBC Capital MarketsFörfrågan om bolånemarknadenMakroanalys
1/16/201818-1194FinansinspektionenUtvärdering av tillsynsaktiviteter på verksamhetsområde Marknader - årsakt 2018Marknader
1/16/201818-1193Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
1/16/201818-1192Förfrågan om binära optionerKonsumentkontakt
1/16/201818-1191Förfrågan om registrerat bolagKonsumentkontakt
1/16/201818-1190Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - Société GénéraleKapitalmarknadsrätt
1/16/201818-1189Europeiska bankmyndigheten (EBA)EBA SCRePol – årsakt 2018Kapital och redovisning
1/16/201818-1188Europeiska bankmyndigheten (EBA)EBA-arbetsgrupp om redovisning årsakt 2018Kapital och redovisning
1/16/201818-1187SSgA SPDR ETFs Europe I plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
1/16/201818-1186PersonalaktHR
1/16/201818-1185Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), SpanienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet i Sverige - 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
1/16/201818-1184Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), SpanienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet i SverigeMarknadsuppföranderätt
1/16/201818-1183Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), SpanienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet i Sverige - LYNX 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
1/16/201818-1182Klarna Bank ABAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
1/16/201818-1181Lord Abbett Passport Portfolios plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - 2010/44/EUMarknadsuppföranderätt
1/16/201818-1180Ekeby SparbankAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
1/16/201818-1179-[MAKULERAD]-
1/16/201818-1178FinansinspektionenLedningsgruppen - årsakt 2018Kommunikation
1/16/201818-1177-[MAKULERAD]-
1/16/201818-1176-[MAKULERAD]-
1/16/201818-1175FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som finansinspektör till avdelningen Tillsyn stora banker, område BankHR
1/16/201818-1174Ridgewood Infrastructure Fund GP, LLCTillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeMarknadsuppföranderätt
1/16/201818-1173Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Credit Suisse InternationalKapitalmarknadsrätt
1/16/201818-1172PersonalaktHR
1/16/201818-1171TullverketFörfrågan om regelverkBankrätt
1/16/201818-1170Förfrågan om livräntaKonsumentkontakt
1/16/201818-1169Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
1/16/201818-1168Stangenborn ViktorBegäran om intygMarknadsuppföranderätt
1/16/201818-1167Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
1/16/201818-1166Allra Försäkring ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
1/16/201818-1165Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
1/16/201818-1164Förfrågan om nya amorteringslagenKonsumentkontakt
1/16/201818-1163Förfrågan om amorteringslagenKonsumentkontakt
1/16/201818-1162Silentium Västerås ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
1/16/201818-1161Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), TysklandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Wolfgang Hiller 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
1/16/201818-1160Förfrågan om investeringsbedrägeriKonsumentkontakt
1/16/201818-1159Förfrågan om anmälan av bankKonsumentkontakt
1/16/201818-1158Anmälan om misstänkt regelöverträdelseKonsumentkontakt
1/16/201818-1157PO Söderberg & Partners ABFörfrågan om verksamhetMarknadsuppförandetillsyn
1/16/201818-1156Förfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
1/16/201818-1155Skanska ABAnmälan om placeringsriktlinjerRisktillsyn försäkring
1/16/201818-1154FinansinspektionenFöreskrifter och allmänna råd FFFS XXXX:X för tjänstepensionsföretagFörsäkringsrätt
1/16/201818-1153Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - BlueBay Asset Management LLPMarknadsuppföranderätt
1/16/201818-1152Fortress IP Advisors C LLCTillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeMarknadsuppföranderätt
1/16/201818-1151Malta Financial Services Authority (MFSA), MaltaInformation om ändrade förhållanden - Traveljigsaw Insurance LimitedFörsäkringsrätt
1/16/201818-1150DNB FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
1/16/201818-1149Klagomål - SEB PensionsfondKonsumentkontakt
1/16/201818-1148Axa World FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
1/16/201818-1147Axa World Funds - Framlington Global Small CapÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
1/16/201818-1146SEB Investment Management ABÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
1/16/201818-1145Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Brunel Insurance Brokers Limited 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
1/16/201818-1144Traditional Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
1/16/201818-1143Coeli SICAV IÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
1/16/201818-1142Edgewood L Select - US Select GrowthÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt

Laddar sidan