Rapportera

Rapporteringsportal på FI

Behörigheter och insynshandel fick förra året en ny inloggning. Från december kommer det att finnas ytterligare funktioner, bland annat möjlighet att utse rapportörer. Här samlar vi länkar till inloggning och information om FI:s nya rapporteringsportal.

Läs mer om hur du rapporterar

  • Bank - betaltjänster, elektroniska pengar mm.
  • Försäkring - pensionsstiftelser, trafikljuset, försäkringsförmedling mm. 
  • Marknad - blankning, flaggning, fond, MAR, TRS mm.

Rapporteringsavdelningen

För frågor från företag och rapporteringsskyldiga personer
Om Rapporteringsportalen

Information och länkar till inloggning

Insynshandel

Rapportera insynshandel i rapporteringsportalen

Periodisk rapportering

Nytt i december 2017

Transaktioner

Daglig transaktionsrapportering – TRS enligt Mifid-direktivet

Ägarrapportering

Rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen.

Försäkringsförmedling

Rapportering för försäkringsförmedlare

Finansiella rapporter

Kurspåverkande information

Blankning

Anmälan av korta positioner

Flaggning

Köp eller sälj som leder till att gränsvärden passeras

Laddar sidan