Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig enhet
2017-06-2117-10146Klagomål - Asashi Mergers & Acquisitions GroupKonsumentkontakt
2017-06-2117-10145Carnegie Investment Bank ABAnmälan om stabiliseringshandelMarknader
2017-06-2117-10144Klagomål - LindorffKonsumentkontakt
2017-06-2117-10143Undantag från krav gällande prospektProspekt och redovisning
2017-06-2117-10142Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Laven Advisors LLP 2004/39/ECMarknadsuppföranderätt
2017-06-2117-10141Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Laven Advisors LLP 2004/39/ECMarknadsuppföranderätt
2017-06-2117-10140Undantag från krav gällande prospektProspekt och redovisning
2017-06-2117-10139Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Laven Advisors LLP 2004/39/ECMarknadsuppföranderätt
2017-06-2117-10138Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2017-06-2117-10137Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2017-06-2117-10136Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - MoneyGram International Limited 2007/64/ECMarknadsuppföranderätt
2017-06-2117-10135Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2017-06-2117-10134Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2017-06-2117-10133Förfrågan om prospektreglerProspekt och redovisning
2017-06-2117-10132Victoire Brasil Investment FundsAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i SverigeMarknadsuppföranderätt
2017-06-2117-10131Länsförsäkringar NorrbottenLedningsprövningFörsäkringsrätt
2017-06-2117-10130Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2017-06-2117-10129Christer BraafTillstånd att utöva försäkringsförmedlingMarknadsuppföranderätt
2017-06-2117-10128Bandling & Partners ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2017-06-2117-10127Aon Sweden ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2017-06-2117-10126FinansinspektionenFinansinspektionens planeringsprocessAdministration
2017-06-2117-10125Svenskt Näringsliv med fleraHemställan om ändring av årsredovisningslagenBankrätt
2017-06-2117-10124Zenergy ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-06-2117-10123Man Asset Management (Cayman) LimitedAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - GLG European Distressed Fund IIMarknadsuppföranderätt
2017-06-2117-10122[MAKULERAD]-
2017-06-2117-10121Man Asset Management (Cayman) LimitedAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - GLG European Long Short Offshore FundMarknadsuppföranderätt
2017-06-2117-10120Svenska Handelsbanken ABMedgivanden rörande kapitalbasenBankrätt
2017-06-2117-10119Consafe Capital Advisors ABÖverklagande av Finansinspektionens beslut i ärende dnr 16-16372Marknadsuppföranderätt
2017-06-2117-10118Anmälan om misstänkt regelöverträdelsePenningtvätt
2017-06-2117-10117Svenska Handelsbanken ABMedgivanden rörande kapitalbasenBankrätt
2017-06-2117-10116Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Pensum Asset Management S.A. 2004/39/ECMarknadsuppföranderätt
2017-06-2117-10115StudentförfråganProspekt och redovisning
2017-06-2117-10114Klagomål - Länsförsäkringar BankKonsumentkontakt
2017-06-2117-10113FinansdepartementetRemiss - Promemorian Nya skatteregler för företagssektornFinansiell stabilitet
2017-06-2117-10112Commissariat aux Assurances, LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - KMC FINANCE 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
2017-06-2117-10111Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - CREATHOR VENTURE MANAGEMENT LUXEMBOURG EUVECAMarknadsuppföranderätt
2017-06-2117-10110Anmälan om misstänkt regelöverträdelseKonsumentkontakt
2017-06-2117-10109ICA Banken ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2017-06-2117-10108PEG Global Private Equity Institutional Investors VI Offshore Special L.P.Avregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i SverigeMarknadsuppföranderätt
2017-06-2117-10107Hemcheck Sweden ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-06-2117-10106HSB Södermanlands län ek.för.LedningsprövningMarknadsuppföranderätt
2017-06-2117-10105Stadshypotek ABBeräkning av kapitalkrav för kreditriskBankrätt
2017-06-2117-10104HSB Södertälje Ekonomisk FöreningLedningsprövningMarknadsuppföranderätt
2017-06-2117-10103Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2017-06-2117-10102SAS ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-06-2117-10101Digital Information Nordic ABLedningsprövningMarknadsuppföranderätt
2017-06-2117-10100Klagomål -PlusOption / iTraderKonsumentkontakt
2017-06-2117-10099Ägarledningsprövning Svenska Handelsbanken ABFörsäkringsrätt
2017-06-2117-10098iZave Göteborg ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2017-06-2117-10097iZave Göteborg ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2017-06-2117-10096Svea Ekonomi ABLedningsprövningBankrätt
2017-06-2117-10095ÄgarprövningMarknadsuppföranderätt
2017-06-2117-10094Beslut om godkännande av prospekt och grundprospekt - övriga värdepapperProspekt och redovisning
2017-06-2117-10093Mikael AlexanderTillstånd att utöva försäkringsförmedlingMarknadsuppföranderätt

Webbredaktionen

  
Laddar sidan