Prospektregistret

Prospekt och erbjudandehandlingar.

Prospektregistret innehåller prospekt och erbjudandehandlingar som Finansinspektionen har godkänt och registrerat sedan 31 oktober 2006. Senast publicerade prospekt/erbjudandehandlingar visas nedan. Senaste publicerade prospekt

Prospekt med Europapass från andra EES-länder (2018-01-11)


Avancerad sök

Senaste prospekt och erbjudandehandlingar

DatumNamn / BudgivareVärdepapperDokumenttyp
2018-01-12ONCOLOGY VENTURE SWEDEN ABAktieTilläggsprospekt
2018-01-12WIHLBORGS FASTIGHETER ABObligationGrundprospekt
2018-01-12OFFENTLIGA HUS I NORDEN ABObligationProspekt
2018-01-11CROWDSOFT TECHNOLOGY ABAktieProspekt
2018-01-11ENDOMINES ABAktieProspekt
2018-01-10INFANT BACTERIAL THERAPEUTICS ABAktieProspekt
2018-01-05AB SAGAXObligationProspekt
2018-01-05ICTA ABAktieProspekt
2018-01-04ONCOLOGY VENTURE SWEDEN ABAktieProspekt
2018-01-04CHROMOGENICS ABAktieProspekt

Prospekt


Telefontid vardagar kl. 9-11
Laddar sidan