Company register

AGM Markets Limited

Address
25, Aischylou Street 2nd floor Flat/Office201 Agios Nicolaos,
3096 LIMASSOL
CYPERN
Telephone
0035725103760
Category
Investment firm in EES with cross-border business
Other business
 
Corporate ID number
FI identification number
29336
Status
Aktiv

Authorization

  • 2/23/2018 Investerings- och finansanalys & allm rekom av fi instr
  • 6/19/2017 Portföljförvaltning
  • 12/8/2011 Mottagande & vidarebefordran av order beträffande fi instr
  • 12/8/2011 Utförande av order på kunders uppdrag
  • 12/8/2011 Förvaring av fi instr för kund samt kontanta medel
  • 12/8/2011 Lämnande av kredit till inv för transaktion i fi instr
  • 12/8/2011 Valutatjänster i samband med investeringstjänster
Laddar sidan