Company register

Reliantco Investments Ltd

Address
139, Makarios III Avenue
3021 LIMASSOL
Telephone
+3572503031
Category
Investment firm in EES, cross-border business
Other business
 
Corporate ID number
FI identification number
29373
Status
Aktiv, 2011-11-03

Authorization

  • 11/3/2011 Mottagande och vidarebefordran order fin instr
    Mottagande och vidarebefordran av order beträffande finansiella instrument, enligt 4 kap. 1 § 1-2 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
  • 11/3/2011 Förvaring fin instr för kund samt kontanta medel
    Förvaring av finansiellt instrument för kund samt kontanta medel, enligt 4 kap. 1 § 1-2 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
  • 11/3/2011 Valutatjänster i samband med investeringstjänster
    Valutatjänster i samband med investeringstjänster, enligt 4 kap. 1 § 1-2 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden

Övrigt

Laddar sidan