Company register

ETFmatic Limited

Address
4-5 Bonhill Street, EC2A 4BX
UNITED KINGDOM
Storbritannien
Telephone
Category
Investment firm in EES, cross-border business
Other business
 
FI identification number
39395
Status
Aktiv, 2016-04-05

Authorization

  • 4/5/2016 Mottagande och vidarebefordran order fin instr
    Mottagande och vidarebefordran av order beträffande finansiella instrument, enligt 4 kap. 1 § 1-2 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
  • 4/5/2016 Portföljförvaltning
    Portföljförvaltning, enligt 4 kap. 1 § 1-2 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
  • 4/5/2016 Förvaring fin instr för kund samt kontanta medel
    Förvaring av finansiellt instrument för kund samt kontanta medel, enligt 4 kap. 1 § 1-2 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
Laddar sidan