Diary registerAdvanced search

Senast diarieförda ärenden

DateDiary numberSender / RecipientTitleUnit
10/15/201818-18936Undersökning om intern kontrollMarknadsuppförandetillsyn
10/15/201818-18935Undantag från krav gällande prospektProspekt och redovisning
10/15/201818-18934AmTrust Insurance Services Sweden ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
10/15/201818-18933Klagomål angående regler för läkemedelsbolagKonsumentkontakt
10/15/201818-18932Rapportering vid allvarig incident från betaltjänstleverantörMarknadsuppförandetillsyn
10/15/201818-18931Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - LUXEMBOURG INVESTMENT SOLUTIONS S.A 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
10/15/201818-18930DB Platinum IVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
10/15/201818-18929Rapportering vid allvarig incident från betaltjänstleverantörMarknadsuppförandetillsyn
10/15/201818-18928Rapportering vid allvarig incident från betaltjänstleverantörMarknadsuppförandetillsyn
10/15/201818-18927Rapportering vid allvarig incident från betaltjänstleverantörMarknadsuppförandetillsyn
10/15/201818-18926Rapportering vid allvarig incident från betaltjänstleverantörMarknadsuppförandetillsyn
10/15/201818-18925Aktiebolaget Svensk ExportkreditInformation om lånefacilitetTillsyn medelstora och små banker
10/15/201818-18924Bank Of GreeceGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - EveryPay Payment Services S.A. 2015/2366/ECMarknadsuppföranderätt
10/15/201818-18923Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Ambant Underwriting Services Limited 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
10/15/201818-18922Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - LCC Trans-Sending LimitedMarknadsuppföranderätt
10/15/201818-18921Benefit Provider Sweden ABAnmälan om klagomålsansvarigMarknadsuppföranderätt
10/15/201818-18920Akrami BornaBegäran om intygMarknadsuppföranderätt
10/15/201818-18919Österreichisches Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), ÖsterrikeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - UNIQA Österreich Versicherungen AG 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
10/15/201818-18918Benefit Provider Sweden ABLedningsprövningMarknadsuppföranderätt
10/15/201818-18917Benefit Provider Sweden ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
10/15/201818-18916ICA Banken ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
10/15/201818-18915Österreichisches Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), ÖsterrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Erika Steker 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
10/15/201818-18914Österreichisches Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), ÖsterrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Erika Steker 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
10/15/201818-18913Österreichisches Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), ÖsterrikeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - GrECo JLT Baltic GmbH 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
10/15/201818-18912Förfrågan om bolagKonsumentkontakt
10/15/201818-18911Österreichisches Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), ÖsterrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Thomas Peter Zelloth 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
10/15/201818-18910Österreichisches Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), ÖsterrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - GrECo JLT Specialty GmbHMarknadsuppföranderätt
10/15/201818-18909Landmark Equity Advisors L.L.C.Avregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i SverigeMarknadsuppföranderätt
10/15/201818-18908PensionspedagogenÅterkallelse som försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
10/15/201818-18907Österreichisches Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), ÖsterrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Agenta Risiko- und Finanzierungsberatung Ges.m.b.H. 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
10/15/201818-18906Österreichisches Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), ÖsterrikeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - Thomas Karl Eller 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
10/15/201818-18905Österreichisches Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), ÖsterrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Harald Fischl 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
10/15/201818-18904Österreichisches Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), ÖsterrikeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - Herta Abfalter 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
10/15/201818-18903Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ)Begäran om intygMarknadsuppföranderätt
10/15/201818-18902Österreichisches Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), ÖsterrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Andreas Burian 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
10/15/201818-18901Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Nomura Financial Products Europe GmbH 2014/65/EUMarknadsuppföranderätt
10/15/201818-18900Undantag från krav gällande prospektProspekt och redovisning
10/15/201818-18899Salomäki KirsiBegäran om intygMarknadsuppföranderätt
10/15/201818-18898Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
10/15/201818-18897Förfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
10/15/201818-18896Organisme pour le Registre des intermédiaires en assurances (ORIAS), FrankrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - LA BAUME LINARES ASSURANCES IDD 2016/97Marknadsuppföranderätt
10/15/201818-18895Österreichisches Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), ÖsterrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
10/15/201818-18894Lindborg LarsBegäran om intygMarknadsuppföranderätt
10/15/201818-18893PwCFörfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
10/15/201818-18892Himilo ABUndantag från tillståndsplikt - betaltjänster/elektroniska pengarMarknadsuppföranderätt
10/15/201818-18891Stockholmsregionens Försäkring ABLedningsprövningFörsäkringsrätt
10/15/201818-18890Nordic Assistance ABUnderrättelse om ändrade förhållanden vid filialetableringMarknadsuppföranderätt
10/15/201818-18889If Skadeförsäkring AB (publ)LedningsprövningFörsäkringsrätt
10/15/201818-18888IF Livförsäkring ABLedningsprövningFörsäkringsrätt
10/15/201818-18887Capital Insurance Services MIS ABAnmälan om ändring i ägarförhållanden eller nära förbindelserMarknadsuppföranderätt
10/15/201818-18886Fondab ABMedgivanden rörande kapitalbasenMarknadsuppföranderätt
10/15/201818-18885Begäran om utlämnande av handlingMarknadsuppföranderätt
10/15/201818-18884Central Bank of Ireland, IrlandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Royal Bank of CanadaProspekt och redovisning
10/15/201818-18883Anmälan om misstänkta transaktioner från utlandetMarknadstillsyn
10/15/201818-18882FinansinspektionenBeslut om avgift enligt förordning 2007:1135 om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhetEkonomi
10/15/201818-18881Quartile Fonder ABLedningsprövningMarknadsuppföranderätt
10/15/201818-18880Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
10/15/201818-18879ÄgarprövningMarknadsuppföranderätt
10/15/201818-18878Ägarledningsprövning - Nordnet Pensionsförsäkring ABFörsäkringsrätt
10/15/201818-18877Ägarledningsprövning - Nordnet Pensionsförsäkring ABFörsäkringsrätt
10/15/201818-18876Ägarledningsprövning - Nordnet Bank ABBankrätt
10/15/201818-18875Ägarledningsprövning - Nordnet Bank ABBankrätt
10/15/201818-18874Förfrågan om prospektreglerProspekt och redovisning
10/15/201818-18873Klagomål - Swedbank i JönköpingKonsumentkontakt
10/15/201818-18872Klagomål - MovisticKonsumentkontakt
10/15/201818-18871Klagomål - Orginalbagarn ABKonsumentkontakt
10/15/201818-18870Förfrågan om avtal mellan USA/Sverige FATCAKonsumentkontakt
10/15/201818-18869Förfrågan om sanktionsförelägganden m.m.Konsumentkontakt
10/15/201818-18868CrunchfishAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
10/15/201818-18867Beslut om godkännande av prospekt - aktierProspekt och redovisning
10/15/201818-18866Medivir AktiebolagAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
10/15/201818-18865Beslut om godkännande av prospekt - aktierProspekt och redovisning
10/15/201818-18864Förfrågan om penningtvättsfrågorKonsumentkontakt
10/15/201818-18863Förfrågan om känsliga personuppgifterKonsumentkontakt
10/15/201818-18862Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM), NederländernaIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - BNP ParibasKapitalmarknadsrätt
10/15/201818-18861Waizer ABReviderad verksamhetsplanMarknadsuppförandetillsyn
10/15/201818-18860MeeToo ABGodkännande av ändring i bolagsordningMarknadsuppföranderätt
10/15/201818-18859Förfrågan om låneinstitutKonsumentkontakt
10/15/201818-18858Clas Ohlson AktiebolagAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
10/15/201818-18857Merian Global Investors Series plcAvregistrering av fondMarknadsuppföranderätt
10/15/201818-18856Sparre AnnikaBegäran om intygMarknadsuppföranderätt
10/15/201818-18855Pandox AktiebolagAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
10/15/201818-18854ALCUR FONDER ABGodkännande av ändring i fondbestämmelser för specialfond - Alcur SelectMarknadsuppföranderätt
10/15/201818-18853East Capital Asset Management S.A.Godkännande av ändring i fondbestämmelser för värdepappersfond - East Capital PensionMarknadsuppföranderätt
10/15/201818-18852Nordax Bank AB (publ)Anmälan om uppdragsavtalBankrätt
10/15/201818-18851De Nederlandsche Bank (DNB), NederländernaGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - NatWest Markets N.V.Marknadsuppföranderätt

Laddar sidan