Diary registerAdvanced search

Senast diarieförda ärenden

DateDiary numberSender / RecipientTitleUnit
6/18/201919-13684Kantura ABGodkännande av ändring i bolagsordningBankrätt
6/18/201919-13683ÄgarledningsprövningFörsäkringsrätt
6/18/201919-13682Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - MoneyHub Financial Technology Ltd 2015/2366Kapitalmarknadsrätt
6/18/201919-13681SimptInformation om den öppna konsultationenPenningtvätt
6/18/201919-13680Addus Advokat ABFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
6/18/201919-13679Kommunassurans Syd Försäkrings ABAnmälan om klagomålsansvarigKapitalmarknadsrätt
6/18/201919-13678ÄgarprövningBankrätt
6/18/201919-13677Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
6/18/201919-13676Begäran om intygKapitalmarknadsrätt
6/18/201919-13675Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
6/18/201919-13674Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
6/18/201919-13673Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningMarknadstillsyn
6/18/201919-13672Leksands SparbankIntyg avseende verksamhetstillståndBankrätt
6/18/201919-13671Pensa Sverige ABAnmälan om ändring i ägarförhållanden eller nära förbindelserKapitalmarknadsrätt
6/18/201919-13670Anmälan om misstänkt regelöverträdelseKonsument
6/18/201919-13669Bjursås SparbankGodkännande av ändring i reglementeBankrätt
6/18/201919-13668Göteborg Energi ABAnmälan om undantag för handel för egen räkning med råvaruderivat m.m.Kapitalmarknadsrätt
6/18/201919-13667GÖTEBORG ENERGI DIN EL ABAnmälan om undantag för handel för egen räkning med råvaruderivat m.m.Kapitalmarknadsrätt
6/18/201919-13666Northern Light Management ABAvregistrering av vissa tillståndKapitalmarknadsrätt
6/18/201919-13665Northern Light Management ABAnmälan om registrering av AIF-förvaltareKapitalmarknadsrätt
6/18/201919-13664ÄgarprövningBankrätt
6/18/201919-13663Anställdas lån - årsakt 2019Juridisk samordning
6/18/201919-13662Sydkraft Försäkring ABRapportering av riskkoncentrationer eller transaktioner inom gruppFörsäkringstillsyn
6/18/201919-13661DCI Umbrella Fund plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
6/18/201919-13660Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucitsKapitalmarknadsrätt
6/18/201919-13659Ägarledningsprövning - Soderberg & Partners Securities ABKapitalmarknadsrätt
6/18/201919-13658Central Bank of Ireland m.fl.Tillsynskollegium för Western Union – årsakt 2019Penningtvätt
6/18/201919-13657Förfrågan om försäkringsansvarKonsument
6/18/201919-13656Norrfinans Företagsförsäkringar ABAnmälan om ändring i ägarförhållanden eller nära förbindelserKapitalmarknadsrätt
6/18/201919-13655Klagomål - OPR Finance ABKonsument
6/18/201919-13654Norrfinans Livförsäkringar ABLedningsprövningKapitalmarknadsrätt
6/18/201919-13653Norrfinans Företagsförsäkringar ABLedningsprövningKapitalmarknadsrätt
6/18/201919-13652SBAB Bank AB (publ)Ändring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
6/18/201919-13651Norrfinans Livförsäkringar ABAnmälan om ändring i ägarförhållanden eller nära förbindelserKapitalmarknadsrätt
6/18/201919-13650Coeli Wealth Management ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagKapitalmarknadsrätt
6/18/201919-13649Göteborg Energi ABUndantag från att tillämpa positionslimiter för råvaruderivatKapitalmarknadsrätt
6/18/201919-13648Klagomål - Svea InkassoKonsument
6/18/201919-13647Länsförsäkringar Sak FörsäkringsaktiebolagUndantag från clearingskyldighetInfrastrukturtillsyn
6/18/201919-13646Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
6/18/201919-13645If Skadeförsäkring AB (publ)Undantag från clearingskyldighetInfrastrukturtillsyn
6/18/201919-13644Begäran om utlämnande av handlingUppförandetillsyn
6/18/201919-13643Franklin Templeton Investment FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
6/18/201919-13642CS INVESTMENT FUNDS 3Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
6/18/201919-13641Ulricehamns SparbankUndantag från skyldighet att upprätta beredskapsmekanismBankrätt
6/18/201919-13640Franklin Templeton Investment FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
6/18/201919-13639Coeli Wealth Management ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagKapitalmarknadsrätt
6/18/201919-13638Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Citadel Europe LLP 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
6/18/201919-13637Morgan Stanley & Co. LLCAnmälan om stabiliseringshandel - Veoneer, Inc.Marknadstillsyn
6/18/201919-13636Söderberg & Partners Insurance Consulting ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
6/18/201919-13635Länsförsäkringar BlekingeBegäran om intygKapitalmarknadsrätt
6/18/201919-13634Estea ABLedningsprövningKapitalmarknadsrätt
6/18/201919-13633FCGFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
6/18/201919-13632FinansinspektionenTillfällig anställning som jurist på avdelningen Kapitalmarknadsrätt, verksamhetsområde MarknaderHR
6/18/201919-13631Eurocaution Benelux S.A.Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
6/18/201919-13630Svenska Handelsbanken ABUndantag från skyldighet att upprätta beredskapsmekanismBankrätt
6/18/201919-13629Klagomål - SwedbankKonsument
6/18/201919-13628Förfrågan om investeringsbedrägeriKonsument
6/18/201919-13627Klagomål - SBABKonsument
6/18/201919-13626Moll Wendén Advokatbyrå ABFörfrågan om regelverkBankrätt
6/18/201919-13625Insplanet Försäkringsförmedling ABÄndring av styrelse/vd/firmatecknare/revisorBankrätt
6/18/201919-13624Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - EQT INFRASTRUCTURE IV CO-INVESTMENT F SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
6/18/201919-13623Freedom Finance Kreditservice ABÄndring av styrelse/vd/firmatecknare/revisorBankrätt
6/18/201919-13622Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Trade Capital Markets TCM Ltd 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
6/18/201919-13621Förfrågan angående misstanke om penningtvättKonsument
6/18/201919-13620WASSUM VärdepappersaktiebolagAvregistrering av vissa tillståndKapitalmarknadsrätt
6/18/201919-13619Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - LCC Trans-Sending LimitedKapitalmarknadsrätt
6/18/201919-13618SSGA SPDR ETFs Europe I plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
6/18/201919-13617Förfrågan om regelverkFörsäkringsrätt
6/18/201919-13616Idogen ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
6/18/201919-13615HandelsbankenBegäran om intygKapitalmarknadsrätt
6/18/201919-13614Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
6/18/201919-13613Ägarledningsprövning - Euria ABTillstånd
6/18/201919-13612Förfrågan om bolag/produkt - TNST /Credit SuisseKonsument
6/18/201919-13611Klagomål - UtlåningssystemKonsument
6/18/201919-13610Cimco Marine AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
6/18/201919-13609Flaggningsskyldighet för fysiska/juridiska personerMarknadstillsyn
6/18/201919-13608Swedbank ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
6/18/201919-13607PayEx Sverige ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
6/18/201919-13606Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
6/18/201919-13605Förfrågan om regelverkFörsäkringsrätt
6/18/201919-13604Hoist Finance AB (publ)Anmälan om uppdragsavtalBankrätt
6/18/201919-13603Godkännande av tillägg till prospektProspekt och redovisning
6/18/201919-13602Anslag 2:4 KrisberedskapStöd och säkerhet
6/18/201919-13601Beredskapssamarbete - Nationell risk- och förmågebedömning 2019Stöd och säkerhet
6/18/201919-13600Förfrågan om pantsättning av aktierKonsument
6/18/201919-13599Förfrågan om regelverkBankrätt
6/18/201919-13598Klagomål - ProcapitalmarketKonsument
6/18/201919-13597Klagomål - ComHemKonsument
6/18/201919-13596FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som jurist till avdelningen Kapitalmarknadsrätt, område MarknaderHR
6/18/201919-13595Handelsbanken Fonder ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagKapitalmarknadsrätt
6/18/201919-13594Nordea Hypotek Aktiebolag (publ)LedningsprövningBankrätt
6/18/201919-13593If Skadeförsäkring AB (publ)Begäran om intygKapitalmarknadsrätt

Laddar sidan