Rapportering

Företag på finansmarknaden ska rapportera finansiella uppgifter till FI. Med uppgifterna som underlag bedömer vi det ekonomiska läget i enskilda företag och på den finansiella marknaden i stort. Vad som ska rapporteras och när framgår av sidorna för respektive företagskategori.

2016

Uppdaterade valideringsregler

2016-12-13 | EBA Nyheter Rapportering

Europeiska bankmyndigheten, Eba, har publicerat en uppdaterad lista med valideringsregler.

Rapportering med transaktionsfil i Periodisk inrapportering via webb

Rapportering med transaktionsfil kan göras för nationella blanketter som ett alternativ till att manuellt mata in siffror i det grafiska gränssnittet.

Möjlighet att testrapportera enligt Eba DPM 2.5.0.1

2016-12-07 | EBA Nyheter Rapportering

Det är nu möjligt att testrapportera enligt Ebas DPM 2.5.0.1 i systemet Periodisk inrapportering via webb. Testrapportering görs i testfliken.

Slutgiltigt utkast till rapportering av finansiell information

2016-12-02 | Redovisning EBA Nyheter

Den 22 november godkändes den internationella finansiella redovisningsstandarden för finansiella instrument, IFRS 9. Den nya standarden påverkar rapportering av finansiell information i Finrep-paketet.

Ebas datapunktsmodell version 2.4.1.1

2016-09-30 | EBA Nyheter Rapportering

Mot bakgrund av att Finansinspektionen har fått frågor angående Ebas datapunktsmodell version 2.4.1.1, med första referensdag 2016-09-30, ber vi er uppmärksamma följande.

Uppdaterade valideringsregler

2016-09-12 | EBA Nyheter Rapportering

Europeiska bankmyndigheten, Eba, har publicerat en uppdaterad lista med valideringsregler.

Ny version av Standardrapporten fr.o.m. period 201609

Fr.o.m. period 201609 gäller en ny version (F81111) av Standardrapporten, se FFFS 2016:18 (ändring av FFFS 2014:14). Förändringen från tidigare version innebär ändringar på sidorna A, B, C och F.

Nu är det möjligt att uppgradera programvaran för periodisk rapportering

(Gäller endast det gamla rapporteringssystemet, inte Periodisk rapportering via webb) Logga in i systemet och läs under fliken Info för mer information.För att kunna rapportera behöver uppgradering göras innan 7 september.

Uppgifter om risktagare hos kreditinstitut

Tillsynsmyndigheterna inom EU ska samla in uppgifter om risktagare hos kreditinstitut.FI har med anledning av detta skickat ut ett brev till de företag som berörs av detta med ytterligare information samt hänvisning till det dokument som ska fyllas i av företaget.

Uppgradera programvaran för periodisk rapportering

(Gäller endast det gamla rapporteringssystemet, inte Periodisk rapportering via webb)Onsdagen 7 september 2016 kommer Finansinspektionen att uppdatera systemet för periodisk rapportering. Detta innebär att alla företag som rapporterar periodiskt måste uppgradera sina lokalt installerade program för periodisk rapportering. Uppgraderingen måste göras på varje enskild dator som har programmet.

Laddar sidan