Betaltjänster

Information för dem som inte förlängt giltighetstiden för rapporteringskort 0001 – 3100

Möjligheterna att förlänga giltighetstiden för dessa kort gick ut den 22 februari. Den som behöver använda kortet för att rapportera och inte förlängt giltighetstiden kan vända sig till rapportering@fi.se.

Betalningsinstitut ska lämna uppgifter om kapitalbas och kapitalkrav, betalningsvolym och hur kundernas medel skyddas samt uppgifter om penningtvätt.

Uppgifterna lämnas i två olika rapporteringssystem. Vänligen notera att "Halvårsrapport betalningsinstitut" lämnas in via programvaran Periodisk rapportering medan "Kapitalbaskrav" och "Penningtvättsrapport" lämnas in via det webbaserade systemet för Periodisk rapportering.

Registrerade betaltjänstleverantörer ska lämna uppgifter om betalningsvolym och hur kundernas medel skyddas samt uppgifter om penningtvätt.
Vänligen notera att "Halvårsrapport betaltjänstleverantör" och "Penningtvättsrapport" lämnas in via det webbaserade systemet för Periodisk rapportering.

Information om de olika rapporteringssystemen finns på sidan om Periodisk rapportering

Rapporteringstidpunkterna framgår av rapporteringskalendrarna nedan.

Rapporteringskalender 2020 – Betalningsinstitut

Rapportering sker enligt Finansinspektionens föreskrifter.

Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

Till FI Rapport Referensdag Regler
Februari
15* Halvårsrapport betalningsinstitut (F83103) 2019-12-31 FFFS 2010:3
15 Kapitalbas (Kapitalbaskrav) (F841) 2019-12-31 FFFS 2010:3
21 Årlig rapportering av operativa risker och säkerhetsrisker 2019-12-31 FFFS 2018:4
21 Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden 2019-12-31 FFFS 2018:4
Mars
31 Penningtvättsrapport (F880) 2019-12-31 FFFS 2017:11
Juli
21 Halvårsrapport betalningsinstitut (F83103) 2020-06-30 FFFS 2010:3
21 Kapitalbas (Kapitalbaskrav) (F841) 2020-06-30 FFFS 2010:3
Augusti
21 Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden 2020-06-30 FFFS 2018:4

*) Gäller om betalningsinstitutet har räkenskapsår jan-dec

Betalningsinstitut med brutet räkenskapsår

Halvårsrapport betalningsinstitut och Kapitalbaskrav

Sammanfaller rapportdagen med årsbokslutsdag ska rapporten vara Finansinspektionen tillhanda senast femtonde dagen i andra månaden efter balansdagen.

Betalningsinstitut som inte har årsbokslutsdag 2019-12-31 ska alltså lämna rapporten för period 2019-12 till Finansinspektionen senast 2020-01-21.

Rapporteringskalender 2020 - Registrerade betaltjänstleverantörer

Rapportering sker enligt Finansinspektionens föreskrifter.

Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

Till FI Rapport Referensdag Regler
Januari
10 Halvårsrapport betaltjänstleverantör (F8320) 2019-12-31 FFFS 2010:3
Februari

21 Årlig rapportering av operativa risker och säkerhetsrisker 2019-12-31 FFFS 2018:4
21 Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden 2019-12-31 FFFS 2018:4
Mars
31 Penningtvättsrapport (F880) 2019-12-31 FFFS 2017:11
Juli
10 Halvårsrapport betaltjänstleverantör (F8320) 2020-06-30 FFFS 2010:3

Rapportering enligt andra betaltjänsdirektivet (PSD 2) 

Förteckning över de mest representativa betaltjänsterna

Rapportering

Frågor om rapportering
Telefontid vardagar kl. 9–11
Senast granskad: 2020-01-07
Laddar sidan