Betaltjänster

Betalningsinstitut ska lämna uppgifter om kapitalbas och kapitalkrav, betalningsvolym och hur kundernas medel skyddas samt uppgifter om penningtvätt.

Uppgifterna lämnas i två olika rapporteringssystem. Vänligen notera att "Halvårsrapport betalningsinstitut" lämnas in via programvaran Periodisk rapportering medan "Kapitalbaskrav" och "Penningtvättsrapport" lämnas in via det webbaserade systemet för Periodisk rapportering.

Registrerade betaltjänstleverantörer ska lämna uppgifter om betalningsvolym och hur kundernas medel skyddas samt uppgifter om penningtvätt.
Vänligen notera att "Halvårsrapport betaltjänstleverantör" och "Penningtvättsrapport" lämnas in via det webbaserade systemet för Periodisk rapportering.

Information om de olika rapporteringssystemen finns på sidan om Periodisk rapportering

Rapporteringstidpunkterna framgår av rapporteringskalendrarna nedan.

 

Rapporteringskalender – Betalningsinstitut 2019

Rapportering sker enligt Finansinspektionens föreskrifter.

Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

Till FI Rapport Referensdag Regler
Februari
15* Halvårsrapport betalningsinstitut (F83103) 2018-12-31 FFFS 2010:3
15* Kapitalbas (Kapitalbaskrav) (F841) 2018-12-31 FFFS 2010:3
21 Årlig rapportering av operativa risker och säkerhetsrisker 2018-12-31 FFFS 2018:4
Mars
31 Penningtvättsrapport (F880) 2018-12-31 FFFS 2017:11
Juli
21 Halvårsrapport betalningsinstitut (F83103) 2019-06-30 FFFS 2010:3
21

Kapitalbas (Kapitalbaskrav) (F841)

2019-06-30 FFFS 2010:3
Aug

 

21

Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden

2019-06-30 FFFS 2018:4

 

*) Gäller om betalningsinstitutet har räkenskapsår jan-dec.

Betalningsinstitut med brutet räkenskapsår:

Halvårsrapport betalningsinstitut och Kapitalbaskrav

Sammanfaller balansdagen med årsbokslutsdag ska rapporten vara Finansinspektionen tillhanda senast femtonde dagen i andra månaden efter balansdagen.

Betalningsinstitut som inte har årsbokslutsdag 2018-12-31 ska alltså lämna rapporten för period 2018-12 till Finansinspektionen senast 2019-01-21.

Rapporteringskalender – Registrerade betaltjänstleverantörer 2019

Rapportering sker enligt Finansinspektionens föreskrifter.

Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

Till FI Rapport Referensdag Regler
Januari
10 Halvårsrapport betaltjänstleverantör (F8320) 2018-12-31 FFFS 2010:3
Februari
21 Årlig rapportering av operativa risker och säkerhetsrisker 2018-12-31 FFFS 2018:4
Mars
31 Penningtvättsrapport (F880) 2018-12-31 FFFS 2017:11
Juli
10 Halvårsrapport betaltjänstleverantör (F8320) 2019-06-30 FFFS 2010:3

 

 

Rapportering enligt andra betaltjänsdirektivet (PSD 2) 

Förteckning över de mest representativa betaltjänsterna

Rapportering

Frågor om rapportering
Telefontid vardagar kl. 9–11
Senast granskad: 2019-04-08
Laddar sidan