Betaltjänster

Giltighetstiden för rapporteringskort 0001 – 3100 måste förlängas

Senast den 22 februari måste giltighetstiden för dessa kort förlängas för att det ska vara möjligt att logga in efter detta datum. Den giltighetstid som anges på dessa rapporteringskort stämmer inte. På grund av ett tekniskt fel är det verkliga sista giltighetsdatumet redan 2020-02-22.

Det finns en manual för hur du förlänger giltighetstiden till den giltighetstid som anges på kortet. Se sidan Periodisk rapportering. 

OBS: Detta måste göras för samtliga av dessa kort som ska användas för inloggning i systemet för periodisk rapportering via applikation.

Kontakta rapportering@fi.se för frågor.

Betalningsinstitut ska lämna uppgifter om kapitalbas och kapitalkrav, betalningsvolym och hur kundernas medel skyddas samt uppgifter om penningtvätt.

Uppgifterna lämnas i två olika rapporteringssystem. Vänligen notera att "Halvårsrapport betalningsinstitut" lämnas in via programvaran Periodisk rapportering medan "Kapitalbaskrav" och "Penningtvättsrapport" lämnas in via det webbaserade systemet för Periodisk rapportering.

Registrerade betaltjänstleverantörer ska lämna uppgifter om betalningsvolym och hur kundernas medel skyddas samt uppgifter om penningtvätt.
Vänligen notera att "Halvårsrapport betaltjänstleverantör" och "Penningtvättsrapport" lämnas in via det webbaserade systemet för Periodisk rapportering.

Information om de olika rapporteringssystemen finns på sidan om Periodisk rapportering

Rapporteringstidpunkterna framgår av rapporteringskalendrarna nedan.

Rapporteringskalender 2020 – Betalningsinstitut

Rapportering sker enligt Finansinspektionens föreskrifter.

Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

Till FI Rapport Referensdag Regler
Februari
15* Halvårsrapport betalningsinstitut (F83103) 2019-12-31 FFFS 2010:3
15 Kapitalbas (Kapitalbaskrav) (F841) 2019-12-31 FFFS 2010:3
21 Årlig rapportering av operativa risker och säkerhetsrisker 2019-12-31 FFFS 2018:4
21 Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden 2019-12-31 FFFS 2018:4
Mars
31 Penningtvättsrapport (F880) 2019-12-31 FFFS 2017:11
Juli
21 Halvårsrapport betalningsinstitut (F83103) 2020-06-30 FFFS 2010:3
21 Kapitalbas (Kapitalbaskrav) (F841) 2020-06-30 FFFS 2010:3
Augusti
21 Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden 2020-06-30 FFFS 2018:4

*) Gäller om betalningsinstitutet har räkenskapsår jan-dec

Betalningsinstitut med brutet räkenskapsår

Halvårsrapport betalningsinstitut och Kapitalbaskrav

Sammanfaller rapportdagen med årsbokslutsdag ska rapporten vara Finansinspektionen tillhanda senast femtonde dagen i andra månaden efter balansdagen.

Betalningsinstitut som inte har årsbokslutsdag 2019-12-31 ska alltså lämna rapporten för period 2019-12 till Finansinspektionen senast 2020-01-21.

Rapporteringskalender 2020 - Registrerade betaltjänstleverantörer

Rapportering sker enligt Finansinspektionens föreskrifter.

Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

Till FI Rapport Referensdag Regler
Januari
10 Halvårsrapport betaltjänstleverantör (F8320) 2019-12-31 FFFS 2010:3
Februari

21 Årlig rapportering av operativa risker och säkerhetsrisker 2019-12-31 FFFS 2018:4
21 Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden 2019-12-31 FFFS 2018:4
Mars
31 Penningtvättsrapport (F880) 2019-12-31 FFFS 2017:11
Juli
10 Halvårsrapport betaltjänstleverantör (F8320) 2020-06-30 FFFS 2010:3

Rapportering enligt andra betaltjänsdirektivet (PSD 2) 

Förteckning över de mest representativa betaltjänsterna

Rapportering

Frågor om rapportering
Telefontid vardagar kl. 9–11
Senast granskad: 2020-01-07
Laddar sidan