Betaltjänster

Betalningsinstitut ska lämna uppgifter om kapitalbas och kapitalkrav, betalningsvolym och hur kundernas medel skyddas samt uppgifter om penningtvätt.

Uppgifterna lämnas i tre olika rapporteringssystem. "Halvårsrapport betalningsinstitut" lämnas in via den lokalt installerade programvaran Periodisk rapportering. "Penningtvättsrapport" lämnas in i det webbaserade systemet för periodisk rapportering. "Kapitalbaskrav" och "Svikliga förfaranden" lämnas in i Fidac från och med referensdatum 2021-06-30. För information om "Årlig rapportering av operativa risker och säkerhetsrisker", läs vad som gäller för rapportering enligt andra betaltjänstdirektivet (PSD 2).

Registrerade betaltjänstleverantörer ska lämna uppgifter om betalningsvolym och hur kundernas medel skyddas samt uppgifter om penningtvätt.
Vänligen notera att "Halvårsrapport betaltjänstleverantör" och "Penningtvättsrapport" lämnas in via det webbaserade systemet för Periodisk rapportering.

Mer information och länkar till inloggning hittar du på sidan Om Rapporteringsportalen

Rapporteringstidpunkterna framgår av rapporteringskalendrarna nedan.

Rapporteringskalender 2021 – Betalningsinstitut

Rapportering sker enligt Finansinspektionens föreskrifter.

Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

Till FI Rapport Referensdag Regler
Februari
15* Halvårsrapport betalningsinstitut (F83103) 2020-12-31 FFFS 2010:3
15* Kapitalbas (Kapitalbaskrav) (F841) 2020-12-31 CRR artikel 99
21 Årlig rapportering av operativa risker och säkerhetsrisker 2020-12-31 FFFS 2018:4
21 Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden (F869) 2020-12-31 EBA GL 2020/01
Mars
31 Penningtvättsrapport (F880) 2020-12-31 FFFS 2017:11
Juli
21 Halvårsrapport betalningsinstitut (F83103) 2021-06-30 FFFS 2010:3
21 Kapitalbas (Kapitalbaskrav) (F841) 2021-06-30 CRR artikel 99
Augusti
21 Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden (F869) 2021-06-30 EBA GL 2020/01

*) Gäller om betalningsinstitutet har räkenskapsår jan-dec

Betalningsinstitut med brutet räkenskapsår:

Halvårsrapport betalningsinstitut och Kapitalbaskrav

Sammanfaller rapportdagen med årsbokslutsdag ska rapporten vara Finansinspektionen tillhanda senast femtonde dagen i andra månaden efter balansdagen.

Betalningsinstitut som inte har årsbokslutsdag 2020-12-31 ska alltså lämna rapporten för period 2020-12 till Finansinspektionen senast 2021-01-21.

Rapporteringskalender 2021 - Registrerade betaltjänstleverantörer

Rapportering sker enligt Finansinspektionens föreskrifter.

Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

Till FI Rapport Referensdag Regler
Januari
10 Halvårsrapport betaltjänstleverantör (F83201) 2020-12-31 FFFS 2010:3
Februari
21 Årlig rapportering av operativa risker och säkerhetsrisker 2020-12-31 FFFS 2018:4
21 Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden (F869) 2020-12-31 EBA GL 2020/01
Mars
31 Penningtvättsrapport (F880) 2020-12-31 FFFS 2017:11
Juli
10 Halvårsrapport betaltjänstleverantör (F83201) 2021-06-30 FFFS 2010:3

Rapportering enligt andra betaltjänsdirektivet (PSD 2) 

Förteckning över de mest representativa betaltjänsterna

Rapportering

Frågor om rapportering
Telefontid vardagar kl. 9–11
Senast granskad: 2020-12-09
Laddar sidan