Bostadskrediter

Rapporteringskalender för bostadskreditinstitut 2019

Rapportering sker enligt Finansinspektionens föreskrifter. 

Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

Till FI Rapport Referensdag Regler
Januari
31 Kvartalsrapport bostadskreditinstitut (F820) 2018-12-31 FFFS 2016:29
Mars
31 Penningtvättsrapport (F880) 2018-12-31 FFFS 2017:11
April
30 Kvartalsrapport bostadskreditinstitut (F820) 2019-03-31 FFFS 2016:29
Augusti
10 Kvartalsrapport bostadskreditinstitut (F820) 2019-06-30 FFFS 2016:29
Oktober
31 Kvartalsrapport bostadskreditinstitut (F820) 2019-09-30 FFFS 2016:29

Rapportering

Frågor om rapportering
Telefontid vardagar kl. 9–11
Senast granskad: 2019-04-08
Laddar sidan