Elektroniska pengar

Den som ger ut elektroniska pengar ska ha tillstånd från Finansinspektionen. Med elektroniska pengar avses ett elektroniskt förvarat penningvärde som:

  • representerar en fordran på utgivaren,
  • ges ut i utbyte mot medel i syfte att genomföra betalningstransaktioner enligt lagen (2010:751) om betaltjänster, och
  • godtas som betalningsmedel av andra än utgivaren.

Mer information och länkar till inloggning hittar du på sidan Om Rapporteringsportalen.

Det finns två typer av utgivare av elektroniska pengar. De kallas för institut för elektroniska pengar respektive registrerade utgivare.

Rapporteringskalender 2020 - Elektroniska pengar

Rapportering sker enligt Finansinspektionens föreskrifter.

Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

Till FI Rapport Referensdag Regler
Februari
15* Halvårsrapport institut för elektroniska pengar (F83103) 2019-12-31 FFFS 2011:49
15 Kapitalbas (Kapitalbaskrav) (F841) 2019-12-31 FFFS 2011:49
21 Årlig rapportering av operativa risker och säkerhetsrisker 2019-12-31 FFFS 2018:4
21 Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden 2019-12-31 FFFS 2018:4
Mars
31 Penningtvättsrapport (F880) 2019-12-31 FFFS 2017:11
Juli
21 Halvårsrapport institut för elektroniska pengar (F83103) 2020-06-30 FFFS 2011:49
21 Kapitalbas (Kapitalbaskrav) (F841) 2020-06-30 FFFS 2011:49
Augusti
21 Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden 2020-06-30 FFFS 2018:4

*) Gäller om institut för elektroniska pengar har räkenskapsår jan-dec

Institut för elektroniska pengar som inte har årsbokslutsdag 2019-12-31 ska lämna rapporten för period 2019-12 till Finansinspektionen senast 2020-01-21.

Rapporteringskalender 2020 - Registrerade utgivare

Rapportering sker enligt Finansinspektionens föreskrifter.

Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

Till FI Rapport Referensdag Regler
Januari
10 Halvårsrapport för registrerade utgivare (F83301) 2019-12-31 FFFS 2011:49
Februari
21 Årlig rapportering av operativa risker och säkerhetsrisker 2019-12-31 FFFS 2018:4
21 Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden 2019-12-31 FFFS 2018:4
Mars
31 Penningtvättsrapport (F880) 2019-12-31 FFFS 2017:11
Juli
10 Halvårsrapport för registrerade utgivare (F83301) 2020-06-30 FFFS 2011:49

Rapportering enligt andra betaltjänsdirektivet (PSD 2)

 Förteckning över de mest representativa betaltjänsterna

Rapportering

Frågor om rapportering
Telefontid vardagar kl. 9–11
Senast granskad: 2020-01-07
Laddar sidan