Konsumentkreditinstitut

Här hittar du mer information om periodisk rapportering.

Rapporteringskalender 2020 – Konsumentkreditinstitut

Rapportering sker enligt Finansinspektionens föreskrifter.

Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

Till FI Rapport Referensdag Regler
Februari
20* Kvartalsrapport konsumentkreditinstitut (F818) 2019-12-31 FFFS 2014:8
Mars
31 Penningtvättsrapport (F880) 2019-12-31 FFFS 2017:11
April
30 Kvartalsrapport konsumentkreditinstitut (F818) 2020-03-31 FFFS 2014:8
Augusti
10 Kvartalsrapport konsumentkreditinstitut (F818) 2020-06-30 FFFS 2014:8
Oktober
31 Kvartalsrapport konsumentkreditinstitut (F818) 2020-09-30 FFFS 2014:8

*) Gäller om konsumentkreditinstitutet har räkenskapsår jan-dec.

Konsumentkreditinstitut med brutet räkenskapsår

Kvartalsrapport konsumentkreditinstitut

Sammanfaller balansdagen med årsbokslutsdag ska rapporterna vara Finansinspektionen tillhanda senast tjugonde dagen i andra månaden efter balansdagen.

Konsumentkreditinstitut som inte har årsbokslutsdag 2019-12-31 ska alltså lämna kvartalsrapport för period 2019-12 till Finansinspektionen senast 2020-01-31.

Rapporteringskalender – Konsumentkreditinstitut 2019

Rapporteringen görs i FI:s webbaserade system för periodisk rapportering.

Periodisk rapportering för Konsumentkreditinstitut.

Följande rapporter ska konsumentkreditinstitut lämna under 2019.

Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

Till FI Rapport Referensdag Regler
Februari
20* Kvartalsrapport konsumentkreditinstitut (F818) 2018-12-31 FFFS 2014:8
Mars
31 Penningtvättsrapport (F880) 2018-12-31 FFFS 2017:11
April
30 Kvartalsrapport konsumentkreditinstitut (F818) 2019-03-31 FFFS 2014:8
Augusti
10 Kvartalsrapport konsumentkreditinstitut (F818) 2019-06-30 FFFS 2014:8
Oktober
31 Kvartalsrapport konsumentkreditinstitut (F818) 2019-09-30 FFFS 2014:8

 

*) Gäller om konsumentkreditinstitutet har räkenskapsår jan-dec.

Konsumentkreditinstitut med brutet räkenskapsår

Kvartalsrapport konsumentkreditinstitut

Sammanfaller balansdagen med årsbokslutsdag ska rapporterna vara Finansinspektionen tillhanda senast tjugonde dagen i andra månaden efter balansdagen.

Konsumentkreditinstitut som inte har årsbokslutsdag 2017-12-31 ska alltså lämna kvartalsrapport för period 2017-12 till Finansinspektionen senast 2018-01-31.

Rapportering

Frågor om rapportering
Telefontid vardagar kl. 9–11
Senast granskad: 2019-04-08
Laddar sidan