EU-förordningar

Förordningar 

Tekniska standarder

Tekniska standarder tas fram av Europeiska bankmyndigheten (Eba) och beslutas av EU-kommissionen i form av förordningar, och gäller därmed som svenska lagar. EBA:s tekniska standarder går att hitta på EBA:s webbplats – tillsammans med myndighetens riktlinjer och rekommendationer inom olika ämnesområden. På webbsidorna sidorna framgår vilka regler som gäller och vilka som är under utveckling:

Senast granskad: 2018-08-20
Laddar sidan