Internationella riktlinjer

Riktlinjer och rekommendationer från Europeiska bankmyndigheten (Eba) har samma tyngd som FI:s allmänna råd.

EU-myndigheten publicerar sina riktlinjer på svenska (och andra EU-länders språk) och de ges inte ut parallellt som allmänna råd i FI:s författningssamling. De börjar gälla när de finns översatta och publicerade på svenska.

En förteckning över riktlinjer och rekommendationer (och tekniska standarder) – såväl gällande som under utveckling – finns samlade under olika ämnesområden på Ebas webbplats under rubriken "Regulation and policy"

Här är en lista med länkar till gällande tekniska standarder på Ebas webblats. Listan är för närvarande inte uttömmande men kommer att kompletteras inom kort. 

Finansiella konglomerat

Intern styrning

Likviditetsrisker

Operativa risker

Värdepapperisering och säkerställda obligationer

Översyns- och utvärderingsprocess och pelare 2

Transparens och pelare 3

 

Senast granskad: 2018-08-20
Laddar sidan