Elektroniska pengar

Här finns de regler som gäller för utgivare av elektroniska pengar.

Institut för elektroniska pengar får även tillhandahålla betaltjänster, enligt lagen om betaltjänster. Detta gäller också registrerade utgivare, det vill säga företag vars utgivning av elektroniska pengar understiger 5 miljoner och som därför kan få undantag från att behöva tillstånd från FI. 

Senast granskad: 2018-12-05
Laddar sidan