Ombud i Sverige till institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare

Institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare kan erbjuda distribution och inlösen av elektroniska pengar samt tillhandahålla betaltjänster genom ombud i Sverige.

Den som enbart är ombud behöver inte ha ett eget tillstånd, men ska vara anmäld till Finansinspektionen av sin huvudman om ombudet tillhandahåller betaltjänster. Ombud i Sverige som enbart distribuerar och löser in elektroniska pengar behöver inte anmälas.

Finansinspektionen för register över svenska betaltjänstombud till institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare.

Anmälan

Vad anmälan ska innehålla framgår av 3 kap. 18 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:49) om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare, samt det anmälningsformulär som finns under "Läs mer" nedan.

Avgifter

Avgift enligt nedan ska betalas av institut för elektroniska pengar eller registrerade utgivare som anmäler ombud.

1–10 ombud 14 400 kronor
11–49 ombud 20 400 kronor
50 eller fler ombud 26 400 kronor

Handläggningstid

FI fattar beslut inom en månad förutsatt att anmälan är fullständig och avgiften betald.

 

Läs mer 

Senast granskad: 2018-10-03
Laddar sidan