Avgiftsrapportering enligt betalkontodirektivet (PAD)

Betaltjänstleverantörer som tillhandahåller betalkonton direkt till konsumenter är skyldiga att till Finansinspektionen rapportera sina avgifter för olika typer av betaltjänster som riktas till konsumenter. Uppgifterna ligger till grund för en webbtjänst hos Konsumenternas.se där konsumenter kan jämföra olika leverantörers avgifter, i enlighet med bestämmelser i betalkontodirektivet.

De som berörs av rapporteringskravet är betaltjänstleverantörer som tillhandahåller betalkonton direkt till konsumenter med någon av de grundläggande funktioner som beskrivs i 4 a kap. 2 § lagen (2010:751) om betaltjänster. Det gäller alltså:

  1. tjänster som krävs för att öppna, inneha och avsluta ett betalkonto,
  2. tjänster som gör det möjligt att sätta in medel på ett betalkonto,
  3. tjänster som gör det möjligt att inom EES över disk eller i uttagsautomater ta ut kontanter från ett betalkonto, och
  4. utförande av följande betalningstransaktioner inom EES:
    1. autogirering,
    2. betalningar genom ett debetkort, inbegripet betalningar online, samt
    3. betalningar, inbegripet stående överföringar, vid terminaler, över disk och via kreditinstitutets onlinetjänster.

Uppgifter som ska lämnas

Betaltjänstleverantörerna ska lämna uppgifter till FI om den lägsta avgift, per år eller per transaktion enligt instruktion, som de erbjuder åt alla konsumenter för de tjänster som listas i Förteckning över de mest representativa betaltjänsterna.

Det är bara nödvändigt att rapportera de avgifter för de tjänster som finns med på listan och som erbjuds förutsättningslöst till alla konsumenter. Betaltjänstleverantörerna anger själva de tjänster som är relevanta att rapportera för.

Så sker rapporteringen

Rapporteringen ska ske i FI:s rapporteringsportal. Innan man kan rapportera behöver man registrera ett användarkonto. Det är lämpligt att se till att detta finns på plats innan det är dags att rapportera. All information om hur det går till finns på sidan Registrera dig som användare.

Efter den första rapporteringen ska företagen löpande rapportera när de ändrar avgifter, senast samma bankdag som en ny avgift börjar gälla.

Konsumenter ska kunna jämföra

Bestämmelserna om avgiftsrapportering syftar till att säkerställa att FI får information som kan användas för att tillhandahålla en webbplats för att jämföra avgifter. FI ansvarar för att de inrapporterade avgifterna publiceras på minst en kostnadsfri webbplats. Det rör sig om den webbplats som bland annat Konsumenternas Bank- och finansbyrå står bakom, Konsumenternas.se. Syftet med jämförelsewebbplatsen är att förbättra möjligheterna för konsumenter att jämföra betalkontoavgifter, vilket beskrivs i skäl 9 i betalkontodirektivet (Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/92/EU).

Anmäl fel i prisjämförelsen

Har du som konsument upptäckt fel i informationen om avgifter på konsumenternas.se eller FI:s webbplats kan du vända dig direkt till det aktuella företaget. Du kan till exempel framföra dina synpunkter till den som är klagomålsansvarig på företaget. Du kan även kontakta FI för att ställa frågor eller framföra klagomål på företag under vår tillsyn. Mer information om hur du går till väga hittar du på sidan Kontakta oss.

Har du som arbetar för ett finansiellt företag upptäckt felaktig information om era avgifter på konsumenternas.se eller FI:s webbplats? Ni kan själva korrigera den felaktiga informationen genom att logga in i FI:s rapporteringsportal och rätta uppgifterna. Detta kan göras av den eller de på företaget som är registrerade som användare i FI:s rapporteringsportal.


Rapportering

Frågor om rapportering
Telefontid vardagar kl. 9–11
Senast granskad: 2024-06-24