Skärpt amorteringskrav

Det skärpta amorteringskravet omfattar nya bolånetagare med höga skuldkvoter. Vilka hushåll som berörs och hur de påverkas beror på många faktorer. Nedan visar vi några exempel på hur det skärpta amorteringskravet kan påverka olika hushåll. Det visas även exempel på hushåll som inte påverkas av det skärpta amorteringskravet eftersom de inte kan låna så mycket som 4,5 gånger bruttoinkomsten. Det beror då på att bankerna genom vanlig sund kreditprövning begränsar låntagarna som därför inte får låna så mycket. Det är viktigt att ha i åtanke att bankerna alltid har rätt att kräva högre amortering än de krav som ställs i regelverken.

Se film

Här visas om en familj med två barn omfattas av skärpt amorteringskrav eller inte.

Exemplet är schablonberäknat. För en korrekt kreditprövning krävs kännedom om varje situation för varje hushåll. Det säger alltså inte hur banker kommer att behandla enskilda låneansökningar. Beräkningarna baseras på genomsnittliga kostnader som bankerna angett i 2016 års bolåneundersökning (med viss uppräkning från FI). I exemplet har en skattesats på 30 procent använts. Normalt bör ett hushåll ha en marginal utöver vad som blir kvar av kalkylen. Det är inte inkluderat i dessa beräkningar.
Se film

Här visas om en ung låginkomsttagare omfattas av skärpt amorteringskrav eller inte.

Exemplet är schablonberäknat. För en korrekt kreditprövning krävs kännedom om varje situation för varje hushåll. Det säger alltså inte hur banker kommer att behandla enskilda låneansökningar. Beräkningarna baseras på genomsnittliga kostnader som bankerna angett i 2016 års bolåneundersökning (med viss uppräkning från FI). I exemplet har en skattesats på 30 procent använts. Normalt bör ett hushåll ha en marginal utöver vad som blir kvar av kalkylen. Det är inte inkluderat i dessa beräkningar.
Se film

Här visas om en ensamstående pensionär omfattas av skärpt amorteringskrav eller inte.

Exemplet är schablonberäknat. För en korrekt kreditprövning krävs kännedom om varje situation för varje hushåll. Det säger alltså inte hur banker kommer att behandla enskilda låneansökningar. Beräkningarna baseras på genomsnittliga kostnader som bankerna angett i 2016 års bolåneundersökning (med viss uppräkning från FI). I exemplet har en skattesats på 30 procent använts. Normalt bör ett hushåll ha en marginal utöver vad som blir kvar av kalkylen. Det är inte inkluderat i dessa beräkningar.
 
Se film

Här visas om en ensamstående med barn omfattas av skärpt amorteringskrav eller inte.


Exemplet är schablonberäknat. För en korrekt kreditprövning krävs kännedom om varje situation för varje hushåll. Det säger alltså inte hur banker kommer att behandla enskilda låneansökningar. Beräkningarna baseras på genomsnittliga kostnader som bankerna angett i 2016 års bolåneundersökning (med viss uppräkning från FI). I exemplet har en skattesats på 30 procent använts. Normalt bör ett hushåll ha en marginal utöver vad som blir kvar av kalkylen. Det är inte inkluderat i dessa beräkningar.
Se film

Här visas om ett par utan barn omfattas av skärpt amorteringskrav eller inte.


Exemplet är schablonberäknat. För en korrekt kreditprövning krävs kännedom om varje situation för varje hushåll. Det säger alltså inte hur banker kommer att behandla enskilda låneansökningar. Beräkningarna baseras på genomsnittliga kostnader som bankerna angett i 2016 års bolåneundersökning (med viss uppräkning från FI). I exemplet har en skattesats på 30 procent använts. Normalt bör ett hushåll ha en marginal utöver vad som blir kvar av kalkylen. Det är inte inkluderat i dessa beräkningar.

Senast granskad: 2023-08-24