IAIS

Internationella organisationen för försäkringstillsynsmyndigheter, IAIS (International Association of Insurance Supervisors) är det viktigaste organet på global nivå för samarbete om regler och tillsyn som rör försäkring.

Organisationen grundades 1994 och har samlat tillsynsmyndigheter som representerar cirka 180 jurisdiktioner (inklusive de flesta delstaterna i USA, vilka var och en har sin egen lagstiftning och tillsyn för försäkring) från mer än 120 länder. Mätt i premier täcker organisationen 97 procent av världen.

IAIS har antagit ett tjugotal kärnprinciper för försäkring (Insurance Core Principles, ICP) som FSB (Financial Stability Board) och IMF har gett status av nyckelstandarder, exempelvis som grund för analys i en FSAP (Financial Sector Assessment Program).

IAIS ser löpande över dessa principer och samordnar dem med sitt ramverk för internationellt aktiva försäkringsgrupper.

 

Senast granskad: 2018-05-30
Laddar sidan