IAIS

Internationella organisationen för försäkringstillsynsmyndigheter, IAIS (International Association of Insurance Supervisors) är det viktigaste organet på global nivå för samarbete om regler och tillsyn som rör försäkring.

Internationella organisationen för försäkringstillsynsmyndigheter, IAIS (International Association of Insurance Supervisors) är det viktigaste organet på global nivå för samarbete om regler och tillsyn som rör försäkring.

Organisationen grundades 1994 och har totalt 215 medlemmar varav sju internationella organisationer och 56 medlemmar i amerikanska The National Association of Insurance Commissioners (NAIC), vilka var och en har sin egen lagstiftning och tillsyn för försäkring. NAIC organiserar tillsynsmyndigheterna för försäkring i 50 av USA:s delstater och arbetar aktivt med en gemensam tillsynsstandard.

IAIS har antagit 24 kärnprinciper för försäkring (Insurance Core Principles, ICP) som FSB (Financial Stability Board) och IMF har gett status av nyckelstandarder, exempelvis som grund för analys i en FSAP (Financial Sector Assessment Program). För FSB:s räkning bestämmer man även årligen de globalt systemviktiga försäkringsgivarna (GSII).

Ett fokusområde för IAIS är frågorna relaterade till finansiellt stabilitet, systemrisk, makrotillsyn och övervakning, och - mer allmänt - övervakning och bedömning av globala marknadstrender och utveckling inom eller relevant för försäkringssektorn.

IAIS har ett särskilt ramverk (ComFrame) för internationellt aktiva försäkringsgrupper och arbetar på en internationell kapitalstandard för sådana grupper.

Andra fokusområden för IAIS de närmaste åren är klimatrisker och hållbarhet där försäkringsföretag är utsatta för förändringar som institutionella investerare såväl som försäkrare av klimatrelaterade risker. Vidare kommer man arbeta med Fin Tech, motståndskraft mot it-baserade risker samt uppförandefrågor.

Senast granskad: 2020-09-16
Laddar sidan