Försäkringsföretag

Försäkringsföretag ska regelbundet rapportera finansiella uppgifter till FI. Med uppgifterna som underlag bedömer vi det ekonomiska läget i enskilda företag och på den finansiella marknaden i stort.

Vad som ska rapporteras och när under året hittar du under respektive företagskategori.

Mer information och länkar till inloggning hittar du på sidan Om Rapporteringsportalen.

Rapporteringskalendrar

Rapporteringskalender 2022 - Skade- och livförsäkringsbolag
Till FI Rapport Referensdag Regler
 
Ägarrapportering Minst årsvis FFFS 2011:14; FFFS 2014:23
Januari
31 Kompletterande tillsynsrapportering kvartal 2021-12-31 FFFS 2015:13
Februari
4 Kompletterande tillsynsrapportering - filialer 2021-12-31 FFFS 2015:13
4 QRT kvartal Solvens 2 2021-12-31 FFFS 2015:21,
6 kap
4 ECB tillägg kvartal 2021-12-31 FFFS 2015:13
18 Finansiell stabilitet kvartal  2021-12-31 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
18 Finansiell stabilitet år 2021-12-31 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
Mars
31 Penningtvättsrapport 2021-12-31 FFFS 2017:11
April
8 QRT År Solvens 2 2021-12-31 FFFS 2015:21,
6 kap
8 ECB tillägg år 2021-12-31 FFFS 2015:13
8 Regelbunden tillsynsrapport – Materiella förändringar (RSR) 2021-12-31 EU-förord, Art 312. p.3;
FFFS 2015:21,
6 kap
8 Solvens- och verksamhetsrapport (SFCR) 2021-12-31

EU-förord,
Art. 300.1
FFFS 2015:21,
6 kap

8 En gemensam solvens- och verksamhetsrapport (SFCR) 2021-12-31 EU-förord, Art 368
8 Kompletterande tillsynsrapportering år 2021-12-31 FFFS 2015:13
Maj
2 Kompletterande tillsynsrapportering kvartal 2022-03-31 FFFS 2015:13
5 Kompletterande tillsynsrapportering - filialer 2022-03-31 FFFS 2015:13
5 QRT kvartal Solvens 2 2022-03-31 FFFS 2015:21, 6 kap
5 ECB tillägg kvartal 2022-03-31 FFFS 2015:13
19 Finansiell stabilitet kvartal 2022-03-31 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
Augusti
16 Kompletterande tillsynsrapportering kvartal 2022-06-30 FFFS 2015:13
16 Kompletterande tillsynsrapportering - filialer 2022-06-30 FFFS 2015:13
16 QRT kvartal Solvens 2 2022-06-30 FFFS 2015:21, 6 kap
16 ECB tillägg kvartal 2022-06-30 FFFS 2015:13
18 Finansiell stabilitet kvartal 2022-06-30 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
Oktober
31 Kompletterande tillsynsrapportering kvartal 2022-09-30 FFFS 2015:13
November
4 Kompletterande tillsynsrapportering - filialer 2022-09-30 FFFS 2015:13
4 QRT kvartal Solvens 2 2022-09-30 FFFS 2015:21, 6 kap
4 ECB tillägg kvartal 2022-09-30 FFFS 2015:13
18 Finansiell stabilitet kvartal 2022-09-30 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
December
31 Egen risk- och solvensbedömning (ORSA) Under hela 2021, dock senast två veckor efter beslutad rapport. EU-förord, Art. 312. 1 (b)
Rapporteringskalender 2022 - Försäkringsgrupper
Till FI Rapport Referensdag Regler
Februari
18 Finansiell stabilitet kvartal 2021-12-31 RL om FS,
EIOPA-BoS-15/107
18 Finansiell stabilitet år 2021-12-31 RL om FS,
EIOPA-BoS-15/107
Mars
18 QRT kvartal Solvens 2 2021-12-31 FFFS 2015:21,
6 kap
April
8 En gemensam solvens- och verksamhetsrapport (SFCR) 2021-12-31 EU-förord,
Art 368
Maj
19 Finansiell stabilitet kvartal 2022-03-31 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
20 Regelbunden tillsynsrapport – Materiella förändringar (RSR) 2021-12-31 EU-förord, Art 312. p.3;
FFFS 2015:21,
6 kap
20 Solvens- och verksamhetsrapport - (SFCR) 2021-12-31 EU-förord, Art 300. 1
20 QRT År Solvens 2 2021-12-31 FFFS 2015:21,
6 kap
Juni
16 QRT kvartal Solvens 2 2022-03-31 FFFS 2015:21,
6 kap
Augusti
18 Finansiell stabilitet kvartal 2022-06-30 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
September
15 QRT kvartal Solvens 2 2022-06-30 FFFS 2015:21, 6 kap
November
18 Finansiell stabilitet kvartal 2022-09-30 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
December
16 QRT kvartal Solvens 2 2022-09-30

FFFS 2015:21,
6 kap

31 Egen risk- och solvensbedömning (ORSA) Under hela 2022, dock senast två veckor efter beslutad rapport.

EU-förord, Art. 312. 1 (b)

Rapporteringskalender 2022 - Försäkringsföretag med undantag från Solvens 2
Till FI Rapport Referensdag Regler
Ägarrapportering Minst årsvis FFFS 2011:14;
FFFS 2014:23
April
8 Kompletterande tillsynsrapportering år, flik B, D och J 2021-12-31 FFFS 2015:13
8 Kompletterande tillsynsrapportering år, flik B, D och M 2021-12-31 FFFS 2015:13
December
31 Egen risk- och solvensbedömning (ORSA) Under hela 2022, dock senast två veckor efter beslutad rapport. EU-förord, Art. 312. 1 (b)
Rapporteringskalender 2022 - Livförsäkringsföretag med tjänstepension och ringa övrig liv
Till FI Rapport Referensdag Regler
Ägarrapportering Minst årsvis FFFS 2011:14; FFFS 2014:23
Januari
31 Kvartalsrapport livförsäkringsföretag 2021-12-31 FFFS 2011:30,
FFFS 2014:36
31 Trafikljusmodellen 2021-12-31 Anvisning
31 Kapitalplaceringar 2021-12-31 FFFS 2014:35
Mars
15 Årsrapport livförsäkringsföretag 2021-12-31 FFFS 2008:22,
FFFS 2011:34
Maj
2 Kvartalsrapport livförsäkringsföretag 2022-03-31 FFFS 2011:30,
FFFS 2014:36
2 Trafikljusmodellen 2022-03-31 Anvisning
2 Kapitalplaceringar 2022-03-31 FFFS 2014:35
17 Rapportering av väsentliga affärshändelser och avtal inom en försäkringsgrupp 2021-12-31 FFFS 2011:11
17 Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensdeklaration 2021-12-31 FFFS 2011:10
Augusti
16 Kvartalsrapport livförsäkringsföretag 2022-06-30 FFFS 2011:30, FFFS 2014:36
16 Trafikljusmodellen 2022-06-30 Anvisning
16 Kapitalplaceringar 2022-06-30 FFFS 2014:35
Oktober
31 Kvartalsrapport livförsäkringsföretag 2022-09-30 FFFS 2011:30, FFFS 2014:36
31 Trafikljusmodellen  2022-09-30 Anvisning
31 Kapitalplaceringar  2022-09-30 FFFS 2014:35

Läs mer

Innehållsfrågor

För frågor som rör Solvens 2 och och nationell tjänstepensionsrapportering. Ange mallnamn och eventuell cellreferens.

Kvalitativa rapporter

För frågor som gäller Orsa, RSR och SFCR.

Tekniska frågor

För tekniska frågor om rapportering
Telefontid vardagar kl. 9–11
Senast granskad: 2021-12-07
Laddar sidan