Försäkringsföretag

Försäkringsföretag ska regelbundet rapportera finansiella uppgifter till FI. Med uppgifterna som underlag bedömer vi det ekonomiska läget i enskilda företag och på den finansiella marknaden i stort.

Vad som ska rapporteras och när under 2019 hittar du under respektive företagskategori.

Här hittar du mer information om periodisk rapportering.

Rapporteringskalendrar

Skade- och livförsäkringsföretag

Följande rapporter ska lämnas under 2019.

Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

Till FI Rapport Referensdag Regler
Januari 
31 Kompletterande tillsynsrapportering kvartal, bilaga 2 (Liv; F633) och 4 (Skade; F632) 2018-12-31 FFFS 2015:13
31 Trafikljusmodellen (övergångsreglering tjänstepensionsförsäkring) 2018-12-31 Anvisning
Februari
11 Kompletterande tillsynsrapportering - filialer, bilaga 8 (F642) 2018-12-31 FFFS 2015:13
11 QRT kvartal Solvens 2 - solo (F653) 2018-12-31 FFFS 2015:21,
6 kap
11 ECB tilläggsuppgifter kvartal, bilaga 6 (F654) 2018-12-31 FFFS 2015:13
25 Finansiell stabilitet kvartal - solo (F655) 2018-12-31 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
25 Finansiell stabilitet år - solo (F658) 2018-12-31 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
Mars
31 Penningtvättsrapport (F880) 2018-12-31 FFFS 2017:11
April
8 Kompletterande tillsynsrapportering år, bilaga 2 (Liv; F635) och 4 (Skade; F634) 2018-12-31 FFFS 2015:13
23 QRT År Solvens 2 - solo (F656) 2018-12-31 FFFS 2015:21,
6 kap
23 ECB tilläggsuppgifter år, bilaga 6 (ECB add-ons; F657) 2018-12-31 FFFS 2015:13
23 Solvens- och verksamhetsrapport - solo** (SFCR; F660) 2018-12-31 EU-förord, Art 300. 1; FFFS 2015:21, 6 kap
23 Regelbunden tillsynsrapport – Materiella förändringar (RSR; F659) 2018-12-31 EU-förord,
Art 312. p.3
30 Kompletterande tillsynsrapportering kvartal, bilaga 2 (Liv; F633) och 4 (Skade; F632) 2019-03-31 FFFS 2015:13
30 Trafikljusmodellen (övergångsreglering tjänstepensionsförsäkring) 2019-03-31 Anvisning
Maj
5 ECB tilläggsuppgifter kvartal, bilaga 6 (F654) 2019-03-31 FFFS 2015:13
5 QRT kvartal Solvens 2 - solo (F653) 2019-03-31 FFFS 2015:21,
6 kap
5 Kompletterande tillsynsrapportering - filialer, bilaga 8 (F642) 2019-03-31 FFFS 2015:13
19 Finansiell stabilitet kvartal - solo (F655) 2019-03-31 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
Juni
30 (samt så
snart
registrerade
förhållanden
har ändrats)
Ägares kvalificerade innehav och ägarintressen Ägarrapportering 2018-12-31 FFFS 2011:14
FFFS 2014:23 
Augusti
13 ECB tilläggsuppgifter kvartal, bilaga 6 (F654) 2019-06-30 FFFS 2015:13
13 QRT kvartal Solvens 2 - solo (F653) 2019-06-30 FFFS 2015:21, 6 kap
13 Kompletterande tillsynsrapportering - filialer, bilaga 8 (F642) 2019-06-30 FFFS 2015:13
13 Kompletterande tillsynsrapportering kvartal, bilaga 2 (Liv; F633) och 4 (Skade; F632) 2019-06-30 FFFS 2015:13
13 Trafikljusmodellen (övergångsreglering tjänstepensionsförsäkring) 2019-06-30 Anvisning
18 Finansiell stabilitet kvartal - solo (F655) 2019-06-30 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
Respektive
delår plus
två månader
Delårsrapport (balansomslutning över 1 miljard kronor )*** 2019-06-30 FFFS 2015:12, 8 kap
Oktober
31 Kompletterande tillsynsrapportering kvartal, bilaga 2 (Liv; F633) och 4 (Skade; F632) 2019-09-30 FFFS 2015:13
31 Trafikljusmodellen (övergångsreglering tjänstepensionsförsäkring) 2019-09-30 Anvisning
November
4 QRT kvartal Solvens 2 - solo (F653) 2019-09-30 FFFS 2015:21,
6 kap
4 ECB tilläggsuppgifter kvartal, bilaga 6 (F654) 2019-09-30 FFFS 2015:13
4 Kompletterande tillsynsrapportering - filialer, bilaga 8 (F642) 2019-09-30 FFFS 2015:13
18 Finansiell stabilitet kvartal - solo (F655) 2019-09-30 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
 Övrigt
Inom två
veckor efter
beslut 
av styrelsen
Tillsynsrapport egen risk- och solvensbedömning (ORSA; F652) under hela 2019 EU-förord, Art. 312. 1 (b), FFFS 2015:21, 7 kap 10 §

Fotnoter

*) Om en rapporteringsdag infaller på en lördag, söndag eller annan allmän helgdag blir det automatiskt närmast följande vardag som gäller som sista rapporteringsdag.

**) Rapporten om solvens och finansiell ställning är samma som solvens- och verksamhetsrapport (SFCR). Se även rapporten om solvens och finansiell ställning enligt EU-förordning nr 2015/35 och EU-genomförandeförordning 2015/2452.

***) Delårsrapporten ska skickas in i pdf-format via mejl till rapportering@fi.se.

Skade- och livförsäkringsföretag i grupper

Följande rapporter ska lämnas under 2019

Rapporteringskalendern kan komma att ändras

Till FI Rapport Referensdag Regler
Februari 
25 Finansiell stabilitet kvartal - grupp (F655) 2018-12-31 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
25 Finansiell stabilitet år - grupp (F658) 2018-12-31 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
Mars
25 QRT kvartal Solvens 2 - grupp (F653) 2018-12-31 FFFS 2015:21, 6 kap
Maj
19 Finansiell stabilitet kvartal - grupp (F655) 2019-03-31 RL om FS,
EIOPA-BoS-15/107
Juni
3 QRT år Solvens 2 - grupp (F656) 2018-12-31 FFFS 2015:21,
6 kap
3 Regelbunden tillsynsrapport - fullständig - grupp (RSR; F659) 2018-12-31 EU-förord, Art 373
3 Solvens- och verksamhetsrapport - grupp*** (SFCR; F660) 2018-12-31 EU-förord, Art 300. 1
3 En gemensam solvens- och verksamhetsrapport **(SFCR; F660) 2018-12-31 FRL (2010:2043), 19 kap.
16 QRT kvartal Solvens 2 - grupp (F653) 2019-03-31 FFFS 2015:21,
6 kap
Augusti
18 Finansiell stabilitet kvartal - grupp (F655) 2019-06-30 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
September
15 QRT kvartal Solvens 2 - grupp (F653) 2019-06-30 FFFS 2015:21,
6 kap
November
18 Finansiell stabilitet kvartal - grupp (F655) 2019-09-30 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
December
16 QRT kvartal Solvens 2 - grupp (F653) 2019-09-30 FFFS 2015:21,
6 kap
Övrigt
Inom två
veckor efter
beslutad
bedömning
av styrelsen
Tillsynsrapport egen risk- och solvensbedömning/även en enda handling**** (ORSA: F652) under hela 2019 EU-förord, Art. 312. 1(b)

 

Fotnoter

*) Om en rapporteringsdag infaller på en lördag, söndag eller annan allmän helgdag blir det automatiskt närmast följande vardag som gäller som sista rapporteringsdag.

**) En gemensam solvens- och verksamhetsrapport (SFCR) är samma som en enda rapport om solvens och finansiell ställning. Se även rapporten om en enda rapport om solvens och finansiell ställning enligt EU-förordning nr 2015/35 Art. 365 och EU-genomförandeförordning 2015/2452.

***) Rapporten om solvens och finansiell ställning är samma som solvens- och versamhetsrapport (SFCR). Se även rapporten om solvens och finansiell ställning enligt EU-förordning nr 2015/35 och EU-genomförandeförordning 2015/2452.

****FRL 19 kap., 43 §, andra stycket

Livförsäkringsföretag med tjänstepensionsverksamhet och ringa övrig livförsäkringsverksamhet

Följande rapporter ska lämnas under 2019

Rapporteringskalendern kan komma att ändras

Till FI Rapport Referensdag Regler
Januari
31 Kvartalsrapport livförsäkringsföretag (F69109) 2018-12-31 FFFS 2011:30
FFFS 2014:36 
31 Kapitalplaceringar P1A-P1C (lämnas till SCB) 2018-12-31 FFFS 2014:35 
31 Trafikljusmodellen (F69207) 2018-12-31 Anvisning
Mars
15 Årsrapport livförsäkringsföretag (F69608) 2018-12-31 FFFS 2008:22
FFFS 2011:34 
31 Penningtvättsrapport (F880) 2018-12-31 FFFS 2017:11
April
30 Kvartalsrapport livförsäkringsföretag (F69109) 2019-03-31 FFFS 2011:30
FFFS 2014:36 
30 Kapitalplaceringar P1A-P1C (lämnas till SCB) 2019-03-31 FFFS 2014:35
30 Trafikljusmodellen (F69207) 2019-03-31 Anvisning
Juni
30 (samt så
snart
registrerade
förhållanden
har ändrats)
Ägares kvalificerade innehav och ägarintressen 2018-12-31 FFFS 2011:14
Augusti
13 Kvartalsrapport livförsäkringsföretag (F69109) 2019-06-30 FFFS 2011:30
FFFS 2014:36
13 Kapitalplaceringar P1A-P1C (lämnas till SCB) 2019-06-30 FFFS 2014:35
13 Trafikljusmodellen (F69207) 2019-06-30 Anvisning
Respektive
delår plus
två månader
Delårsrapport (balansomslutning över 1 miljard kronor)*** 2019-06-30 FFFS 2008:26
FFFS 2011:28,
kap 8
Oktober
31 Kvartalsrapport livförsäkringsföretag (F69109) 2019-09-30 FFFS 2011:30
FFFS 2014:36 
31 Kapitalplaceringar P1A-P1C (lämnas till SCB) 2019-09-30 FFFS 2014:35 
31 Trafikljusmodellen (F69207) 2019-09-30 Anvisning

 

Fotnoter

*) Om en rapporteringsdag infaller på en lördag, söndag eller annan allmän helgdag blir det automatiskt närmast följande.

**) Urklipp ur övergångsbestämmelse i SFS 2015:700
2. För försäkringsföretag som vid lagens ikraftträdande bedriver verksamhet som avser tjänstepensionsförsäkringar gäller för den delen av verksamheten, till och med den 31 december 2019, tillämpliga bestämmelser i 1-7, 14, 16 och 17 kap. [FRL, reds. anm.] i den äldre lydelsen samt föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser.

***) Om delårsrapport lämnas in via mejl behöver handlingarna inte lämnas in på annat sätt.

Livförsäkringsföretag med tjänstepensionsverksamhet och ringa övriga liv- och skadeförsäkringsföretag i grupper

Följande rapporter ska lämnas under 2019.

Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

Till FI Rapport Referensdag Regler
Maj
15 Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensdeklaration (F68605) 2018-12-31 FFFS 2011:10
15 Rapportering av väsentliga affärshändelser och avtal inom en försäkringsgrupp (F63102) 2018-12-31 FFFS 2011:11
Försäkringsföretag som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 eller 19 b. §§ FRL 

Följande rapporter ska lämnas under 2019

Rapporteringskalendern kan komma att ändras

Till FI Rapport Referensdag Regler
April
8 Kompletterande tillsynsrapportering år, bilaga 2, flik B, D och M (Liv; F635) 2018-12-31 FFFS 2015:13,
5 kap, 16 §
8 Kompletterande tillsynsrapportering år, bilaga 4, flik B, D och J (Skade; F634) 2018-12-31 FFFS 2015:13,
5 kap, 20 §
Juni
30 (samt
så snart
registrerade
förhållanden
har ändrats)
Ägares kvalificerade innehav och ägarintressen Ägarrapportering 2018-12-31 FFFS 2011:14
FFFS 2014:23 
Övrigt
inom två
veckor efter
beslutad
bedömning
av styrelsen
Egen risk- och solvensbedömning (ORSA; F652) under hela 2019 FRL, 10 kap,
13 §;
FFFS 2015:9, 12 §
Förtydliganden om rapportering av tillgångar i Solvens 2

Utifrån iakttagelser från den förberedande rapporteringen av tillgångar har FI skrivit ett PM som förtydligar vilka data som ska rapporteras.

Förtydliganden inför rapportering av tillgångar i Solvens 2

Läs mer

Innnehållsfrågor

För frågor som rör Solvens 2 och kompletterande tillsynsrapportering. Meddela fullständigt blankettnamn och eventuell cellreferens som frågan gäller

Innehållsfrågor

För frågor som gäller Orsa, RSR och SFCR.

Tekniska frågor

För tekniska frågor om rapportering
Telefontid vardagar kl. 9–11
Senast granskad: 2018-12-06
Laddar sidan