Försäkringsföretag

Försäkringsföretag ska regelbundet rapportera finansiella uppgifter till FI. Med uppgifterna som underlag bedömer vi det ekonomiska läget i enskilda företag och på den finansiella marknaden i stort.

Vad som ska rapporteras och när under året hittar du under respektive företagskategori.

Mer information och länkar till inloggning hittar du på sidan Om Rapporteringsportalen.

Rapporteringskalendrar

Rapporteringskalender 2020 – Skade- och livförsäkringsföretag

Följande rapporter ska lämnas under 2020.

Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

Till FI Rapport Referensdag Regler
Januari
31 Kompletterande tillsynsrapportering kvartal, bilaga 2 (Liv; F633) och 4 (Skade; F632) 2019-12-31 FFFS 2015:13
Februari
4 ECB tilläggsuppgifter kvartal, bilaga 6 (F654) 2019-12-31 FFFS 2015:13
4 Kompletterande tillsynsrapportering - filialer, bilaga 8 (F642) 2019-12-31 FFFS 2015:13
4 QRT kvartal Solvens 2 - solo (F653) 2019-12-31 FFFS 2015:21, 6 kap
18 Finansiell stabilitet kvartal - solo (F655) 2019-12-31 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
18 Finansiell stabilitet år - solo (F658) 2019-12-31 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
Mars
25 Kompletterande tillsynsrapportering år, bilaga 2 (Liv; F635) och 4 (Skade; F634) 2019-12-31 FFFS 2015:13
31 Penningtvättsrapport (F880) 2019-12-31 FFFS 2017:11
April
7 ECB tilläggsuppgifter år, bilaga 6 (ECB add-ons; F657) 2019-12-31 FFFS 2015:13
7 QRT År Solvens 2 - solo (F656) 2019-12-31 FFFS 2015:21, 6 kap
7 Regelbunden tillsynsrapport - fullständig (RSR; F659) 2019-12-31 EU-förord, Art 312. 1(a); FFFS 2015:21, 6 kap
7 Solvens- och verksamhetsrapport - solo (SFCR; F660) 2019-12-31 EU-förord, Art 300. 1; FFFS 2015:21, 6 kap
7 En gemensam solvens- och verksamhetsrapport (SFCR; F660) 2019-12-31 EU-förord, Art 300. 1
30 Kompletterande tillsynsrapportering kvartal, bilaga 2 (Liv; F633) och 4 (Skade; F632) 2020-03-31 FFFS 2015:13
Maj
5 ECB tilläggsuppgifter kvartal, bilaga 6 (F654) 2020-03-31 FFFS 2015:13
5 Kompletterande tillsynsrapportering - filialer, bilaga 8 (F642) 2020-03-31 FFFS 2015:13
5 QRT kvartal Solvens 2 - solo (F653) 2020-03-31 FFFS 2015:21, 6 kap
19 Finansiell stabilitet kvartal - solo (F655) 2020-03-31 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
Juni
30 Ägares kvalificerade innehav och ägarintressen (Ägarrapportering) 2019-12-31 FFFS 2011:14; FFFS 2014:23
Augusti
12 ECB tilläggsuppgifter kvartal, bilaga 6 (F654) 2020-06-30 FFFS 2015:13
12 Kompletterande tillsynsrapportering - filialer, bilaga 8 (F642) 2020-06-30 FFFS 2015:13
12 Kompletterande tillsynsrapportering kvartal, bilaga 2 (Liv; F633) och 4 (Skade; F632) 2020-06-30 FFFS 2015:13
12 QRT kvartal Solvens 2 - solo (F653) 2020-06-30 FFFS 2015:21, 6 kap
18 Finansiell stabilitet kvartal - solo (F655) 2020-06-30 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
Respektive delår plus två månader Delårsrapport (balansomslutning över 1 miljard kronor)* 2020-06-30 FFFS 2008:26, 8 kap
November
2 Kompletterande tillsynsrapportering kvartal, bilaga 2 (Liv; F633) och 4 (Skade; F632) 2020-09-30 FFFS 2015:13
4 ECB tilläggsuppgifter kvartal, bilaga 6 (F654) 2020-09-30 FFFS 2015:13
4 Kompletterande tillsynsrapportering - filialer, bilaga 8 (F642) 2020-09-30 FFFS 2015:13
4 QRT kvartal Solvens 2 - solo (F653) 2020-09-30 FFFS 2015:21, 6 kap
18 Finansiell stabilitet kvartal - solo (F655) 2020-09-30 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
Övrigt
Inom två
veckor efter
beslut
av styrelsen
Tillsynsrapport egen risk- och solvensbedömning (ORSA; F652) under hela 2020 EU-förord, Art. 312. 1 (b), FFFS 2015:21, 7 kap 10 §

*) Delårsrapporten ska skickas in i pdf-format via mejl till rapportering@fi.se.

Rapporteringskalender 2020 – Skade- och livförsäkringsföretag i grupper

Följande rapporter ska lämnas under 2020.

Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

Till FI Rapport Referensdag Regler
Februari
18 Finansiell stabilitet kvartal - grupp (F655) 2019-12-31 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
18 Finansiell stabilitet år - grupp (F658) 2019-12-31 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
Mars
17 QRT kvartal Solvens 2 - grupp (F653) 2019-12-31 FFFS 2015:21, 6 kap
April
7 En gemensam solvens- och verksamhetsrapport (SFCR; F660) 2019-12-31 EU-förord, Art
300. 1
Maj
19 Finansiell stabilitet kvartal - grupp (F655) 2020-03-31 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
19 QRT År Solvens 2 - grupp (F656) 2019-12-31 FFFS 2015:21, 6 kap
19 Regelbunden tillsynsrapport - fullständig - grupp (RSR; F659) 2019-12-31 EU-förord, Art 373
19 Solvens- och verksamhetsrapport - grupp (SFCR; F660) 2019-12-31 EU-förord, Art 300. 1
Juni
16 QRT kvartal Solvens 2 - grupp (F653) 2020-03-31 FFFS 2015:21, 6 kap
Augusti
18 Finansiell stabilitet kvartal - grupp (F655) 2020-06-30 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
September
15 QRT kvartal Solvens 2 - grupp (F653) 2020-06-30 FFFS 2015:21, 6 kap
November
18 Finansiell stabilitet kvartal - grupp (F655) 2020-09-30 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
December
16 QRT kvartal Solvens 2 - grupp (F653) 2020-09-30 FFFS 2015:21, 6 kap
Rapporteringskalender 2020 – Livförsäkringsföretag med tjänstepensions- och ringa övrig livförsäkringsverksamhet

Följande rapporter ska lämnas under 2020.

Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

Till FI Rapport Referensdag Regler
Januari
31 Kapitalplaceringar P1A-P1C (lämnas till SCB) 2019-12-31 FFFS 2014:35
31 Kvartalsrapport livförsäkringsföretag (F69109) 2019-12-31 FFFS 2011:30, FFFS 2014:36
31 Trafikljusmodellen (F69207) 2019-12-31 Anvisning
Mars
16 Årsrapport livförsäkringsföretag (F69608) 2019-12-31 FFFS 2008:22, FFFS 2011:34
April
30 Kapitalplaceringar P1A-P1C (lämnas till SCB) 2020-03-31 FFFS 2014:35
30 Kvartalsrapport livförsäkringsföretag (F69109) 2020-03-31 FFFS 2011:30, FFFS 2014:36
30 Trafikljusmodellen (F69207) 2020-03-31 Anvisning
Juni
30 Ägares kvalificerade innehav och ägarintressen (Ägarrapportering) 2019-12-31 FFFS 2011:14; FFFS 2014:23
Augusti
12 Kapitalplaceringar P1A-P1C (lämnas till SCB) 2020-06-30 FFFS 2014:35
12 Kvartalsrapport livförsäkringsföretag (F69109) 2020-06-30 FFFS 2011:30, FFFS 2014:36
12 Trafikljusmodellen (F69207) 2020-06-30 Anvisning
Respektive delår plus två månader Delårsrapport (balansomslutning över 1 miljard kronor)* 2020-06-30 FFFS 2008:26, 8 kap
November
2 Kapitalplaceringar P1A-P1C (lämnas till SCB) 2020-09-30 FFFS 2014:35
2 Kvartalsrapport livförsäkringsföretag (F69109) 2020-09-30 FFFS 2011:30, FFFS 2014:36
2 Trafikljusmodellen (F69207) 2020-09-30 Anvisning

 

*) Delårsrapporten ska skickas in i pdf-format via mejl till rapportering@fi.se.

Rapporteringskalender 2020 – Livförsäkringsföretag med tjänstepensions- och ringa övrig livförsäkringsverksamhet i grupper

Följande rapporter ska lämnas under 2020.

Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

Till FI Rapport Referensdag Regler
Maj
15 Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensdeklaration (F68605) 2019-12-31 FFFS 2011:10
15 Rapportering av väsentliga affärshändelser och avtal inom en försäkringsgrupp (F63102) 2019-12-31 FFFS 2011:11
Juni
30 Ägares kvalificerade innehav och ägarintressen (Ägarrapportering) 2019-12-31 FFFS 2011:14; FFFS 2014:23
Rapporteringskalender 2020 – Försäkringsföretag med undantag enligt 1 kap. 19 § eller 19 b § FRL

Följande rapporter ska lämnas under 2020.

Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

Till FI Rapport Referensdag Regler
Mars
25 Kompletterande tillsynsrapportering år, bilaga 2, flik B, D och M (Liv; F635) 2019-12-31 FFFS 2015:13, 5 kap, 16 §
25 Kompletterande tillsynsrapportering år, bilaga 4, flik B, D och J (Skade; F634) 2019-12-31 FFFS 2015:13, 5 kap, 20 §
Juni
30 Ägares kvalificerade innehav och ägarintressen (Ägarrapportering) 2019-12-31 FFFS 2011:14; FFFS 2014:23

Läs mer

Innnehållsfrågor

För frågor som rör Solvens 2 och kompletterande tillsynsrapportering. Meddela fullständigt blankettnamn och eventuell cellreferens som frågan gäller

Innehållsfrågor

För frågor som gäller Orsa, RSR och SFCR.

Tekniska frågor

För tekniska frågor om rapportering
Telefontid vardagar kl. 9–11
Senast granskad: 2020-01-07
Laddar sidan