Ändring av ledning

När en person i ledningen för en försäkringsförmedlare med tillstånd enligt 2 kap. 1 § LFD byts ut, ska företaget anmäla detta till FI.

Anmälan

Försäkringsförmedlare anmäler via FI:s webbplats. Så här går det till:

  • Registertecknaren loggar in med sitt personnummer och sin e-legitimation. Välj "Ändring av ledning".
  • Ange namn, personnummer och befattning på nya ledningspersoner. Personer som inte längre ingår i ledningen ska tas bort. Följ instruktionerna, fyll i ansökan och signera.
  • FI:s beslut skickas med posten.

Sidoverksamma försäkringsförmedlare samt anknutna försäkringsförmedlare med tillstånd anmäler ändring av ledning genom att lämna in bilaga 2 i FFFS 2018:10. Frånträde av ledningspersoner anmäls genom att mejla din ansökan/anmälan till finansinspektionen@fi.se.

Avgift

En avgift på 14 400 kronor ska betalas till FI för tillträde av ledningsperson. Frånträde är avgiftsfritt. Se faktaruta betalningsrutin.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom 60 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig. Om ansökan behöver kompletteras förlängs handläggningstiden.

FI påbörjar handläggningen av ärendet när avgiften kommit in.

Läs mer

Blanketter/Försäkringsdistribution: Bilaga 1 - Ledningsprövning, fysisk person,
Bilaga 2 - Ledningsprövning, juridisk person.

Rapportera

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2018-10-02
Laddar sidan