Återkallelse av tillstånd, fysisk eller juridisk person

På försäkringsförmedlarens begäran kan delar av eller hela tillståndet återkallas. Delar av tillståndet innebär till exempel borttag av vissa klasser/grupper. Vid återkallelse av hela tillståndet får försäkringsdistribution inte längre utövas.

Anmälan ska innehålla

Delar av tillstånd

Anmälan om återkallelse av delar av tillståndet kan göras genom att mejla din ansökan/anmälan till finansinspektionen@fi.se och ska innehålla:

  • för- och efternamn eller firma
  • person- eller organisationsnummer
  • uppgift om vilka delar av tillståndet som återkallas
  • kopia av styrelseprotokoll alternativt motsvarande dokument vid KB och HB där det framgår att beslut om återkallelse av vissa tillstånd att bedriva försäkringsdistribution fattats (gäller inte fysiska personer). Det ska anges i styrelseprotokollet vilka tillstånd som återlämnas.

För sidoverksamma försäkringsförmedlare samt för anknutna försäkringsförmedlare med tillstånd sker återkallelse av hela tillståndet enligt ovan.

Hela tillståndet

Anmälan om återkallelse av hela tillståndet kan för försäkringsförmedlare göras på FI:s webbplats. Så här går det till:

  1. Registertecknaren loggar in med sitt personnummer och sin e-legitimation.
  2. Välj "Återkalla tillstånd". Följ instruktionerna, fyll i ansökan och signera.
  3. Komplettera ärendet per post med en kopia av bolagsstämmoprotokoll alternativt motsvarande dokument vid KB och HB (gäller inte fysiska personer).
  4. FI:s beslut skickas med posten.
  5. Finansinspektionen skickar beslutet till Bolagsverket för registrering.

För sidoverksamma försäkringsförmedlare samt för anknutna försäkringsförmedlare med tillstånd sker återkallelse av hela tillståndet enligt beskrivningen för Delar av tillstånd överst.

Avgift

Anmälan är avgiftsfri.

Handläggningstid

Finansinspektionen fattar beslut inom 30 dagar.

Läs mer

Rapportera

Senast granskad: 2018-10-02
Laddar sidan