Försäkringsdistribution, fysisk person

En svensk försäkringsförmedlare får bedriva försäkringsdistribution endast efter tillstånd av FI.

Ett tillstånd kan avse alla slag av försäkringar, bara livförsäkringar eller bara skadeförsäkringar. Tillståndet får dessutom begränsas till att avse en eller flera försäkringsklasser eller grupper av försäkringar.

Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution FFFS 2018:10 innehåller mer information om ansökan. 

Ansökan

Du ansöker om tillstånd via FI:s webbplats. Så här går det till:

  • För att använda tjänsten behöver du legitimera dig med e-legitimation. E-legitimation beställer du från din bank eller Telia.
  • Du ansöker genom att logga in med ditt personnummer och din e-legitimation.

Vid prövning av ansökan hämtar FI in uppgifter från bland annat belastningsregistret, Kronofogden och Skatteverket.

  • Följ instruktionerna, fyll i ansökan och signera.
  • FI:s beslut skickas till dig med posten.

Du ska skicka tillståndet till Bolagsverket för registrering.

Avgift

Om ansökan omfattar tillstånd att utöva försäkringsdistribution enligt en eller flera livförsäkringsklasser, eller om ansökan omfattar tillstånd att utöva försäkringsdistribution enligt både livförsäkringsklasser och skadeförsäkringsklasser är avgiften 20 400 kronor. Se faktaruta betalningsrutin.

Om ansökan endast omfattar tillstånd att utöva försäkringsdistribution enligt en eller flera skadeförsäkringsklasser är avgiften 14 400 kronor. Se faktaruta betalningsrutin.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom 90 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig. Om ansökan behöver kompletteras förlängs handläggningstiden.

FI påbörjar handläggningen av ärendet när avgiften betalats.

Läs mer

Rapportera

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Läs mer

Senast granskad: 2018-10-02
Laddar sidan