Försäkringsdistribution, sidoverksam försäkringsförmedlare fysisk person

En sidoverksam försäkringsförmedlare får bedriva försäkringsdistribution endast efter tillstånd av FI. En sidoverksam försäkringsförmedlare har inte försäkringsdistribution som huvudsaklig yrkesverksamhet.

Den sidoverksamme försäkringsförmedlaren får bara distribuera försäkringsprodukter som kompletterar en vara eller en tjänst. De berörda försäkringsprodukterna får inte omfatta livförsäkring eller ansvarsförsäkring (förutom när sådant skydd kompletterar den vara eller tjänst som förmedlaren bedriver som huvudsaklig yrkesverksamhet).

Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution FFFS 2018:10 innehåller mer information om ansökan.

Ansökan

Du ansöker om tillstånd genom att fylla i och skicka in FI:s ansökningsblankett Försäkringsdistribution, sidoverksam försäkringsförmedlare fysisk person.

Vid prövning av ansökan hämtar FI in uppgifter från bland annat belastningsregistret, Kronofogden, Bolagsverket och Skatteverket.

  • FI:s beslut skickas till dig med posten.
  • Du ska skicka tillståndet till Bolagsverket för registrering.

Avgift

Om ansökan endast omfattar tillstånd att bedriva försäkringsdistribution enligt en eller flera skadeförsäkringsklasser är avgiften 14 400 kronor. Se faktaruta betalningsrutin.

Om ansökan gäller distribution av livförsäkring som kompletterar en vara eller en tjänst är avgiften 20 400 kronor. Se faktaruta betalningsrutin.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom 90 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig. Om ansökan behöver kompletteras förlängs handläggningstiden.

FI påbörjar handläggningen av ärendet när avgiften kommit in.

Läs mer

Blanketter/Försäkringsdistribution: Försäkringsdistribution, sidoverksam försäkringsförmedlare fysisk person

 

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2018-10-02
Laddar sidan