Utvidgning, fysisk person

Försäkringsförmedlare ansöker om tillstånd via FI:s webbplats. Sidoverksamma försäkringsförmedlare, samt anknutna försäkringsförmedlare som avser distribuera Ibips och vissa pensionsförsäkringar, ansöker i stället genom blankett för ansökan om tillstånd.

Försäkringsförmedlare ansöker om utvidgat tillstånd genom att använda försäkringsförmedlarwebben.

  • Du ansöker genom att logga in med ditt personnummer och din e-legitimation. Välj "Ändring av tillstånd för försäkringsdistribution".
  • Ange de klasser/grupper som ändringen avser samt ansvarsförsäkringsgivare och försäkringsnummer. Följ instruktionerna, fyll i ansökan och signera.
  • FI:s beslut skickas till dig med posten.
  • Du ska skicka tillståndet till Bolagsverket för registrering.

Sidoverksamma försäkringsförmedlare och anknutna försäkringsförmedlare ansöker om utvidgat tillstånd genom FI:s ansökningsblanketter för tillstånd.

Avgift

I samband med ansökan ska en avgift betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.
Om ansökan omfattar tillstånd att utöva försäkringsdistribution enligt en eller flera livförsäkringsklasser, eller om ansökan omfattar tillstånd att utöva försäkringsdistribution enligt både livförsäkringsklasser och skadeförsäkringsklasser, är avgiften 9 000 kronor.

Om ansökan endast omfattar tillstånd att utöva försäkringsdistribution enligt en eller flera skadeförsäkringsklasser är avgiften 3 600 kronor.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom 90 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig. Om ansökan behöver kompletteras förlängs handläggningstiden.

FI påbörjar handläggningen av ärendet när avgiften kommit in.

Läs mer

Blanketter/Försäkringsdistribution

Rapportera

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2018-10-02
Laddar sidan