Tillsynsrapporter Försäkring

Här samlar verksamhetsområde Försäkring utgivna tillsynsrapporter. Rapporterna presenterar de iakttagelser som FI ser i sin tillsyn och återrapporterar dessa till branschen. Rapporterna behandlar både risk- och tillsynsfrågor inom försäkringsområdet.

Tillsynsrapport för försäkringsområdet

 

Senaste tillsynsrapporten om försäkringsområdet

Senast granskad: 2018-06-05
Laddar sidan